Konferencija CLARC 2018: Perspektive jezične raznovrsnosti

Centar za jezična istraživanja (CJI) pri Filozofskom fakultetu u Rijeci organizira međunarodni znanstveni skup posvećen pitanjima jezične raznovstnosti koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Rijeci 8., 9. i 10. lipnja 2018.

Cjelokupni program konferencije možete pronaći ovdje.