Šoooooo CultStudPodCast: Lacko, Zanoškar, Petričević, Markić: O serijama

Poslušajte (pre)zanimljivi podkast Šoooooo
ekipe prediplomskog studija: Lacko, Zanoškar, Petričević, Markić
Tema je Serije: zašto, koje, o čemu, što, kada…