Ciklus radionica Alati i metode računalne lingvistike: Istraživanje jezika i komunikacije uporabom alata SketchEngine

Ciklus radionica Alati i metode računalne lingvistike: Istraživanje jezika i komunikacije uporabom alata SketchEngine   Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
OBRAZAC ZA PRIJAVU 

Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti (LIKS) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) organizira ciklus radionica Alati i metode računalne lingvistike: Istraživanje jezika i komunikacije uporabom alata SketchEngine.

Razvijanje empirijskih metoda, poznavanje jezičnih resursa i korištenje računalnih alata imperativ su suvremenih jezikoslovnih i komunikoloških istraživanja. Cilj je radionica upoznavanje s mogućnostima alata za računalnu obradu teksta i jezikoslovnih podataka SketchEngine.

SketchEngine je platforma za stvaranje, pretraživanje i analizu tekstualnih korpusa, a rabi se u različitim vrstama obrade prirodnoga jezika za potrebe društvenih i humanističkih disciplina – u jezikoslovlju, leksikografiji, prevođenju i poučavanju.

Po završetku radionica korisnici će moći samostalno raditi na sučelju platforme, koristiti se postojećim korpusima, ali i poznavati metode stvaranja vlastitih tekstualnih korpusa te načine obrade podataka koje omogućuje sučelje alata SketchEngine.

Svaka radionica završava praktičnim vježbama i primjerima uporabe.

Za korisnike je obrazovnih institucija korištenje platforme SketchEngine besplatno do 2022. godine.

Voditelj je svih radionica dr. sc. Benedikt Perak (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet).

Radionice će se održavati na Filozofskom fakultetu u Rijeci petkom u terminima:

20. ožujka 2020. (prijave do 12. ožujka 2020.)

3. travnja 2020. (prijave do 26. ožujka 2020.)

22. svibnja 2020. (prijave do 14. svibnja 2020.)

Svim je sudionicima osigurano stolno računalo.

SADRŽAJ RADIONICA

Osnove Sketch Engine sučelja (20. ožujka 2020.)

  • Odabir korpusa, opis i informacije o pojedinom korpusu
  • Konkordancer,paralelni konkordanceri
  • Listeriječi, n-grami, ključne riječi
  • Tezaurus: automatski generirane liste sinonimnih leksema ili riječi koje pripadaju istoj kategoriji 

Pretraživanje sintaktičko-semantičkih obrazaca pomoćuSketchEngina (3. travnja 2020.)

  • Stvaranje korisničkih upita korištenjem CQL jezika. Pretraga CQL koristi se za pretraživanje tekstualnih obrazaca uz iskazivanje različitih morfo-sintaktičko-semantičkih filtara.
  • Pretraga podataka i vrijednosti predugrađenih morfo-sintaktičkih obrazaca, tzv. skicama riječi.

Stvaranje vlastitih korpusa na SketchEngine platformi (22. svibnja 2020.)

  • Stvaranje jednojezičnih i višejezičnih korpusa
  • Formatiranje tekstova
  • Dohvaćanje tekstova s interneta pomoću ugrađenoga pretraživača

PROGRAM RADIONICA

9.30 – 10.00 – prijava sudionika

10.00 – 11.30 – 1. blok

11.30 – 12.00 – stanka za kavu

12.00 – 13.30 – 2. blok

13.30 – 14.30 – zajednički ručak svih sudionika

14.30 – 16.00 – 3. blok

Za sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti se slanjem popunjene prijavnice na adresu nkosuta@ffri.hr do datuma prijave navedenoga za pojedinu radionicu.

Broj sudionika je ograničen (najviše 20 sudionika), a popunjavat će se isključivo po datumu pristiglih prijavnica.

Svaku je radionicu moguće polaziti i zasebno.

Cijena pojedinačne radionice iznosi 250 kn (s PDV-om).

Sve tri radionice moguće je platiti i odjednom.

Ostale informacije u vezi s uplatom kotizacija i održavanjem radionica sudionici će dobiti nakon poslane ispunjene prijavnice.

Obrazac za prijavu na ciklus radionica Alati i metode računalne lingvistike: Istraživanje jezika ikomunikacije uporabom SketchEngine alata nalazi se ovdje: 
OBRAZAC ZA PRIJAVU .