Popis projekata

Projekt Trajanje
Hibridni identiteti i kulture granica (Voditelj: Nikola Petković) 2007 – 2009
Arts and Humanities Entrepreneurship Hubs (Voditelj projekta na ustanovi: Vjeran Pavlaković) 2018 – 2020
Building specialisation strategies on local participation and heritage resources (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2018 – 2018
Cres Summer School on Transitional Justice and the Politics of Memory (Voditelj projekta na ustanovi: Vjeran Pavlaković) 2014 – 2015
Dekonstrukcija povijesno glazbenih iskustava: ‘Canzonette popolari’, popularna glazba u Rijeci između dva svjetska rata (Voditelj: Diana Grgurić) 2014 – 2016
Digital memories of the Holocaust (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2017 – 2018
Escalating into Holocaust: From execution squads to the gas van of the concentration camp at Sajmište. Two defining phases of the Holocaust in Serbia (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2016 – 2017
Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet) (Voditelj: Benedikt Perak) 2019 – 2021
Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (Voditelj: Benedikt Perak) 2018 – 2019
Konceptualiziranje nacije i kolektivnih identiteta u Hrvatskoj: Politički rituali i kulturalna memorija trauma 20. stoljeća (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2014 – 2018
Prekidi, traume, sjećanja: društveni život promjena granica u jugoistočnoj Europi (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2020 – 2021
Projekt digitalizacije glazbene baštine “Zaspal Pave” (Voditelj: Diana Grgurić) 2018 – 2020
Riječki krajobrazi sjećanja (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2019 – 2020
Riječki krajobrazi sjećanja (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2019 – 2021
Strategies of symbolic nation-building in West-Balkan states: intents and results (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2010 – 2014
Studiji sjećanja u postjugoslavenskim kontekstima: metodologije, izazovi, fokusi (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2020 – 2022
Transnacionalna kultura sjećanja na Bleiburg u Austriji i Hrvatskoj (Voditelj: ) 2016 – 2018
Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika (Voditelj: Zvjezdana Vrzić) 2007 – 2017
Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (Voditelj projekta na ustanovi: Snježana Prijić-Samaržija) 2019 – 2022
Formalno rasuđivanje i semantike (Voditelj: Tin Perkov) 2017 – 2022
ArtVision + Poboljšanje turističkog razvoja i promocije kroz prizmu kulture (Voditelj: Benedikt Perak) 2018 – 2019
FRANKOSTRUKCIJA: Istraživanje i rekonstruiranje književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana (Voditelj: Saša Potočnjak) 2018 – 2019
Rijeka in Flux: Borders and Urban Change after World War II. : Brigitte Normand 2018 – 2020

Rezultati Inicijalne potpore mladim istraživačima za 2017 godinu. EmoCnet sretno dalje!

U skladu s rezultatima vrednovanja prijavljenih projektnih prijedloga za inicijalne potpore mladim istraživačima za 2017. godinu, projektu ‘Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCnet)‘ voditelja dr.sc. Benedikt Peraka dodijeljena je Inicijalna potpora mladim istraživačima Sveučilišta u Rijeci. Na osnovu prosječnih ponderiranih ocjena evaluatora po 10 kriterija evaluacije, s najvećom mogućom ocjenom 10, EmoCnet projekt ostvario je prvo mjesto u kategoriji Humanističkih znanosti s ocjenom 9,167. Zahvaljujemo Sveučilištu na podršci!

Stručna praksa u kulturi

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, u suradnji s Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020, od akademske godine 2017./2018. pokreće dva kolegija stručne prakse ponuđena riječkom sveučilištu. Kolegiji nazvani „Stručna praksa u kulturi 1“ i „Stručna praksa u kulturi 2“ studentima će ponuditi jedinstvenu priliku praktičnog i stručnog rada s timom kulturnih djelatnika i menadžera u kulturi na razvijanju specifičnih vještina, povezanih s projektima EPK. Kolegiji predviđaju 86 sati praktičnog rada po semestru, kao i 4 sata seminarskih aktivnosti. Kao jedna u nizu inicijativa povezivanja Sveučilišta i dionika u kulturi poput riječkog EPK tima, studenti sa snažnom ambicijom za sudjelovanjem u oblikovanju kulturnih aktivnosti ohrabruju se za prijavu na spomenute izborne kolegije.

Voditeljica programa: dr.sc. Sarah Czerny, doc.

Više o programu na ovoj poveznici.