Popis projekata

Projekt Trajanje
Hibridni identiteti i kulture granica (Voditelj: Nikola Petković) 2007 – 2009
Arts and Humanities Entrepreneurship Hubs (Voditelj projekta na ustanovi: Vjeran Pavlaković) 2018 – 2020
Building specialisation strategies on local participation and heritage resources (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2018 – 2018
Cres Summer School on Transitional Justice and the Politics of Memory (Voditelj projekta na ustanovi: Vjeran Pavlaković) 2014 – 2015
Dekonstrukcija povijesno glazbenih iskustava: ‘Canzonette popolari’, popularna glazba u Rijeci između dva svjetska rata (Voditelj: Diana Grgurić) 2014 – 2016
Digital memories of the Holocaust (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2017 – 2018
Escalating into Holocaust: From execution squads to the gas van of the concentration camp at Sajmište. Two defining phases of the Holocaust in Serbia (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2016 – 2017
Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet) (Voditelj: Benedikt Perak) 2019 – 2021
Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (Voditelj: Benedikt Perak) 2018 – 2019
Konceptualiziranje nacije i kolektivnih identiteta u Hrvatskoj: Politički rituali i kulturalna memorija trauma 20. stoljeća (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2014 – 2018
Prekidi, traume, sjećanja: društveni život promjena granica u jugoistočnoj Europi (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2020 – 2021
Projekt digitalizacije glazbene baštine “Zaspal Pave” (Voditelj: Diana Grgurić) 2018 – 2020
Riječki krajobrazi sjećanja (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2019 – 2020
Riječki krajobrazi sjećanja (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2019 – 2021
Strategies of symbolic nation-building in West-Balkan states: intents and results (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2010 – 2014
Studiji sjećanja u postjugoslavenskim kontekstima: metodologije, izazovi, fokusi (Voditelj: Vjeran Pavlaković) 2020 – 2022
Transnacionalna kultura sjećanja na Bleiburg u Austriji i Hrvatskoj (Voditelj: ) 2016 – 2018
Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika (Voditelj: Zvjezdana Vrzić) 2007 – 2017
Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (Voditelj projekta na ustanovi: Snježana Prijić-Samaržija) 2019 – 2022
Formalno rasuđivanje i semantike (Voditelj: Tin Perkov) 2017 – 2022
ArtVision + Poboljšanje turističkog razvoja i promocije kroz prizmu kulture (Voditelj: Benedikt Perak) 2018 – 2019
FRANKOSTRUKCIJA: Istraživanje i rekonstruiranje književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana (Voditelj: Saša Potočnjak) 2018 – 2019
Rijeka in Flux: Borders and Urban Change after World War II. : Brigitte Normand 2018 – 2020

Ciklus radionica Alati i metode računalne lingvistike: Istraživanje jezika i komunikacije uporabom alata SketchEngine

Ciklus radionica Alati i metode računalne lingvistike: Istraživanje jezika i komunikacije uporabom alata SketchEngine   Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
OBRAZAC ZA PRIJAVU 

Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti (LIKS) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) organizira ciklus radionica Alati i metode računalne lingvistike: Istraživanje jezika i komunikacije uporabom alata SketchEngine.

Razvijanje empirijskih metoda, poznavanje jezičnih resursa i korištenje računalnih alata imperativ su suvremenih jezikoslovnih i komunikoloških istraživanja. Cilj je radionica upoznavanje s mogućnostima alata za računalnu obradu teksta i jezikoslovnih podataka SketchEngine.

SketchEngine je platforma za stvaranje, pretraživanje i analizu tekstualnih korpusa, a rabi se u različitim vrstama obrade prirodnoga jezika za potrebe društvenih i humanističkih disciplina – u jezikoslovlju, leksikografiji, prevođenju i poučavanju.

Po završetku radionica korisnici će moći samostalno raditi na sučelju platforme, koristiti se postojećim korpusima, ali i poznavati metode stvaranja vlastitih tekstualnih korpusa te načine obrade podataka koje omogućuje sučelje alata SketchEngine.

Svaka radionica završava praktičnim vježbama i primjerima uporabe.

Za korisnike je obrazovnih institucija korištenje platforme SketchEngine besplatno do 2022. godine.

Voditelj je svih radionica dr. sc. Benedikt Perak (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet).

Radionice će se održavati na Filozofskom fakultetu u Rijeci petkom u terminima:

20. ožujka 2020. (prijave do 12. ožujka 2020.)

3. travnja 2020. (prijave do 26. ožujka 2020.)

22. svibnja 2020. (prijave do 14. svibnja 2020.)

Read More

Predavanje Prof. Dr. Ulf Brunnbauer , 30. 5. 2019., 17.00 sati u sobi 403.

Povodom nedavnog potpisivanja Sporazuma o akademskoj suradnji Sveučilišta u Rijeci sa Sveučilištem u Regensburgu, Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u suradnji s Centrom za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci s velikim zadovoljstvom najavljuju predavanje:

What shipyards can tell about late Socialism and Post-Socialism (and what they cannot), on the example of Uljanik

Prof. Dr. Ulf Brunnbauer

Direktor, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, Sveučilište u Regensburgu

Predavanje će se održati na Filozofskom fakultetu u Rijeci u 17.00 sati, 30. 5. 2019. u sobi 403.

Svi su dobrodošli!

Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti | Cultural Complexity Lab

Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti
Cultural Complexity Lab
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
F-811

Svrha

Svrha je osnivanja Laboratorija za istraživanje kulturne složenosti uspostavljanje infrastrukture za provođenje interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja složenih kulturnih fenomena u interdisciplinarnom području društveno-humanističkih i prirodnih znanosti. Laboratorij će pružiti podršku za realizaciju znanstveno-istraživačkih interdisciplinarnih projekata djelatnika Filozofskog fakulteta u Rijeci, osobito Odsjeka za kulturalne studije te članova drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Laboratorij će također biti važna komponenta obrazovanja mladih stručnjaka i doktoranada s naglaskom na razvijanje empirijskih pristupa, primjena metodologija i alata digitalne humanistike, računalne obrade prirodnog jezika, strojnog učenja i rudarenja podataka. Laboratorij će primijenjene metodološke prakse, resurse, alate i spoznaje diseminirati u obrazovnu praksu s ciljem osuvremenjivanja obrazovnog kurikuluma, povećanja relevantnosti znanstvenih istraživanja i vidljivosti riječkog Sveučilišta. Read More

Rezultati Inicijalne potpore mladim istraživačima za 2017 godinu. EmoCnet sretno dalje!

U skladu s rezultatima vrednovanja prijavljenih projektnih prijedloga za inicijalne potpore mladim istraživačima za 2017. godinu, projektu ‘Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCnet)‘ voditelja dr.sc. Benedikt Peraka dodijeljena je Inicijalna potpora mladim istraživačima Sveučilišta u Rijeci. Na osnovu prosječnih ponderiranih ocjena evaluatora po 10 kriterija evaluacije, s najvećom mogućom ocjenom 10, EmoCnet projekt ostvario je prvo mjesto u kategoriji Humanističkih znanosti s ocjenom 9,167. Zahvaljujemo Sveučilištu na podršci!

Kritika islamskog fundamentalizma Akeela Bilgramija – Luka Kopčić

 

Iako problematični u svom definiranju i razgraničavanju, identiteti uvelike oblikuju ljudske živote, svakodnevice, ljudsko razumijevanje samih sebe i drugih te snažno utječu na razvoj povijesti i međuljudskih odnosa. Posjedovanje izvjesnog identiteta, osjećaj pripadanja pojedinoj identitetskoj skupini s jedne strane može osnažiti pojedinca i djelovati kohezivno za samu skupinu, no isto tako može imati i razorne konzekvence, počevši od krute distinkcije mi-oni koja dozvoljava jako malo ili uopće ne dozvoljava pregovaranja. Akeel Bilgrami, utjecajni indijski filozof i profesor na Sveučilištu Columbia u New Yorku, smatra da je identitet upravo nešto o čemu se može (i trebalo bi) pregovarati. Kontekst njegova interesa po pitanju islamskog identiteta o kojemu toliko mnogo piše oblikovan je i prijašnjim političkim zanimanjem za reformu Islama. On će prije izlaganja svojih pogleda na budućnost Islama ponuditi kritiku islamskog fundamentalizma, progovarajući o simptomatičnim mjestima i karakterističnim fenomenima u islamskoj povijesti, kulturi i društvu.

 

Read More

Stručna praksa u kulturi

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, u suradnji s Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020, od akademske godine 2017./2018. pokreće dva kolegija stručne prakse ponuđena riječkom sveučilištu. Kolegiji nazvani „Stručna praksa u kulturi 1“ i „Stručna praksa u kulturi 2“ studentima će ponuditi jedinstvenu priliku praktičnog i stručnog rada s timom kulturnih djelatnika i menadžera u kulturi na razvijanju specifičnih vještina, povezanih s projektima EPK. Kolegiji predviđaju 86 sati praktičnog rada po semestru, kao i 4 sata seminarskih aktivnosti. Kao jedna u nizu inicijativa povezivanja Sveučilišta i dionika u kulturi poput riječkog EPK tima, studenti sa snažnom ambicijom za sudjelovanjem u oblikovanju kulturnih aktivnosti ohrabruju se za prijavu na spomenute izborne kolegije.

Voditeljica programa: dr.sc. Sarah Czerny, doc.

Više o programu na ovoj poveznici.