O kulturalnim studijima

Kulturalni studiji naziv su za široko područje izučavanja raznovrsnih kulturalnih fenomena, od kulturne politike i tradicionalnih kulturalnih institucija do komunikacije, mode, medija i popularne kulture, subkulture i kontrakulture, od opere do nogometnog navijanja.

Kulturalni studiji promišljaju ulogu kulture u izgradnji društvu i za razliku od mnogih akademskih disciplina uvažavaju manjinske, obespravljene, druge i drugačije pojedince i zajednice. Sam pojam «kulture» opire se uskom definiranju, pa su i kulturalni studiji široko, raznovrsno, interdisciplinarno i zanimljivo područje istraživanja i studiranja.

Sam naziv «kulturalni studiji» zaživio je 1964. u Velikoj Britaniji. Danas se kulturalni studiji izučavaju i studiraju na desecima svjetskih sveučilišta i predstavljaju jedno od najdinamičnijih i najizazovnijih područja unutar društveno-humanističkih znanosti.

Kulturalni studiji se danas podučavaju na uglednim svjetskim sveučilištima i predstavlja motor interdisciplinarnosti i kritičkog duha akademije, nezaobilazan u procesima preobrazbe akademskog establišmenta. Odsjek za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci pokrenut je kao jednopredmetni studijski program 2004. godine, čime je postao prvi studij takve vrste u Hrvatskoj. Prostor razlikovanja od drugih jasno omeđenih akademskih disciplina nalazi se u njegovoj sposobnosti prelaženja spomenutih granica kritičkim i često antidisciplinarnim načinom sa svrhom angažiranog djelovanja u širokom polju kulture. Riječki kulturalni studiji svojevrstan su teorijski amalgam izveden iz specifičnih znanja i uvida antropologije, filmskih i medijskih studija, kulturalne povijesti, antropološke lingvistike, kognitivne i kulturalne lingvistike, teorije komunikacije, sociologije i teorije književnosti, koje studenti usvajaju na preddiplomskoj razini studija.

Preddiplomski studij

Diplomski studij

Djelatnici
Pročelnica: doc. dr. sc. Sarah Czerny
Tajnica Odsjeka: Odri Bradaschia, Telefon: 051/265-692, e-mail: obradaschia@ffri.hr

Redoviti profesori
Nikola Petković npetkovic@ffri.hr 051/265-693 F-809
Izvanredni profesori
Diana Grgurić

Hajrudin Hromadžić

Vjeran Pavlaković

dgrguric@ffri.hr

hhromadzic@ffri.hr

vpavlakovic@ffri.hr

051/265-706

051/265-697

051/265-705

F-812

F-810

F-804

Docenti
Nenad Fanuko

Sanja Puljar D´Alessio

Katarina Peović 

Sarah Czerny

Zvjezdana Vrzić

Ozren Pupovac

Brigita Miloš

Benedikt Perak

Iva Žurić Jakovina

nfanuko@ffri.hr

spuljar@ffri.hr

kpvukovic@ffri.hr

sczerny@ffri.hr

zvrzic@ffri.hr

ozren.pupovac@uniri.hr

bmilos@ffri.hr

bperak@ffri.hr

izuric@ffri.hr

051/265-694

051/265-691

051/265-700

051/265-695

051/265-699

051/265-701

051/265-704

051/265-698

F-808

F-807

F-814

F-807

F-816

F-804

F-816

F-811

F-815

Poslijedoktorandi
Boris Ružić bruzic@ffri.hr 051/265-702 F-813
Asistenti
Dunja Matić 

Renato Stanković

dunja.matic@uniri.hr

rstankovic@uniri.hr

051/265-698

051/265-696

F-815

F-817

Znanstveni novaci