Ali vi ste žensko! – Što tržište rada poručuje ženama?

Inicijativa Radno i ravnopravno i Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter pozivaju vas na tribinu koja će se održati 28.05.2018. s početkom u 20 sati, u antikvarijatu Ex Libris (Ulica Riva Boduli 3b) u Rijeci.

Tema će obuhvatiti tri različite perspektive: ekonomsku, pravnu i kulturološku. Razgovor će se voditi o jednakim mogućnostima u području rada iz perspektive rodne ravnopravnosti, o pravnom okviru u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini koji se veže za područje rada i usklađivanje privatnog i poslovnog života, mehanizmima zaštite radnica, o rodno osjetljivom proračunu te mogu li i rodne uloge biti definirajući faktor u sferi rada.

Postavit će se i pokušati odgovoriti neka od sljedećih pitanja:

  • Što je sve potrebno da dosegnemo rodnu ravnopravnost i eliminiramo diskriminaciju i kršenje prava žena na tržištu rada?
  • Koja prava zaista imamo i možemo li ih ostvariti?
  • U kojoj su vezi raspodjela proračuna i postizanje rodne ravnopravnosti?
  • Je li postojanje pravnog okvira dovoljno za stvaranje preduvjeta jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, traženju posla, napredovanju, ostvarivanja rodne ravnopravnosti?
  • Na koji način rodne uloge i kultura definiraju i određuju položaj žena i muškaraca u radnoj sferi?

Predstavit će se gošće tribine:

dr.sc. Ana Marija Sikirić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci, dr.sc. Sandra Laleta s Pravnog fakulteta u Rijeci i dr.sc. Brigita Miloš, voditeljica Centra za ženske studije u Rijeci uz moderatoricu Marinellu Matejčić iz udruge PaRiter.

Tribina je dio projekta „Sisterality – International network of girls and young women“ koji udruga PaRiter provodi u partnerstvu s organizacijama TDM 2000 iz Italije i Die Spinnerei iz Austrije. Projekt je financiran sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

 

Vidimo se u Ex Librisu!