Benedikt Perak doktorirao je 2014. na Sveučilištu u Zagrebu s temom Opojmljivanje leksema strah: sintaktičko-semantička analiza iz područja kognitivne lingvistike. Središnja područja njegovog znanstvenoga interesa vezana su uz problematiku jezičnog opojmljivanja afektivnih stanja, emocija, morala, modela mišljenja u društvu, medijima te kulturnim i vjerskim institucijama.

Na Odsjeku kulturalnih studija pri Filozofskom fakultetu u Rijeci kao asistent od 2005. preuzima nastavno-obrazovne obveze iz kolegija koji odražavaju područja znanstvenog interesa i istraživanja: (1) kulturni i kognitivni aspekti religijskih fenomena (Duhovnost i kultura, Transkulturalna religiologija), (2) lingvistički temelji oblikovanja pojmovne i kulturne stvarnosti (Jezik, mišljenje i kultura), (3) interdisciplinarni pristupi tumačenja kognitivnih i afektivnih procesa u razvoju kulture i društva (Kognitivnizam i kulturalni studiji).

Osim predavačkih i mentorskih obveza na Odsjeku kulturalnih studija obavljao je i različite vannastavne obveze kao što su izrada i promicanje odsječnog web portala, stručna suradnja pri izradi e-learning kolegija te provođenje nastave yoge za studente Filozofskog fakulteta u sklopu kolegija Tjelesna kultura.

Suradnik je na projektima:

1) Croatian Metaphor Repository, CRO-METAPHOR (2014-2018 Croatian Science Foundation)
- The Croatian Metaphor Repository project deals with the theoretical research of conceptual metaphor, metonymy, image schemas and frames in the Croatian language in a synchronic and diachronic perspective.

2) Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Political Rituals and the Cultural Memory of Twentieth Century Traumas, FRAMNAT (2014-2018 Croatian Science Foundation)
- Semiotic, cognitive and corpus linguistic analysis of the political discourse / cultural memory.

3) Language Networks, LANGNET
- Natural language processing, Complex networks, Language complex networks, Data analysis, Corpora development, Data mining (http://langnet.uniri.hr/index.html)

 Portfelj na UNIRI

Popis radova na BIB.IRB