Doc. dr.sc. Sanja Puljar D'Alessio (1969) nakon zavšenog studija arheologije i etnologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirala je, a potom i doktorirala s temom Lokalizacija globalnoga. Interpretacije televizijskih programa u komparativnoj perspektivi (2005) na istom fakultetu. U vrijeme poslijediplomskih studija radila je kao asistentica pri Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (1997-2007) i surađivala kao predavačica s Filozofskim fakultetom Sveučilišnog instituta Suor Orsola Benincasa u Napulju (2004-2007). Bila je stipendistica na Katedri za kulturalnu antropologiju i etnologiju Sveučilišta u Napulju Federico II (2001).

 

Znanstveni interes za polje vizualne antropologije oblikuje se sudjelovanjem u  internacionalnoj poslijediplomskoj školi Transcultural Images and Visual Anthropology pri Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri (1997). Snimila je dva etnografska filma (Ribari s Mergelline, 2001 i Around Mostar, the Bridge and Bruce Lee, 2007).

Bibliografija:

 

 

2011      Projekcija simboličkih prostora u sporna mjesta. Mostar, (u tisku)

2006      Dom, teren i nešto treće. O etnografiji televizijskih gledateljstava, u Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Čapo et al., Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb.

2003      Vplev snimanja na krajevno šego, „Glasnik Slovenskega Etnološkega Društva“, 43/1, pp. 58'61, Celje.

2003     Le realta' del carnevale espresse dal film etnografico, „Quaderni ISSM“, Istituto di studi sulle Societa' del Mediterraneo,33, Napoli.

2002    Etnografski film u odnosu na etnografsko pismo, „Narodna umjetnost“, 39/2, pp.33-51, Zagreb                    

2002    Neki problemi televizijske produkcije etnografskih filmova. Na primjeru triju filmova s istarskim, “Studia etnologica”, 10-11, pp.153-164, Zagreb.

1998    Etnologia – znanost između riječi i slike, u Crtež  u Znanosti, ur. M. Lapaine, Zagreb.

1997       Putujuće slike. Rzglednice – kulturnoantropološki dokumenti, “Narodna umjetnost”, Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research 34/2, pp.153-165, Zagreb.