Diana Grgurić docentica na Kulturalnim studijima pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, stekla zvanje diplomiranog muzikologa i glazbenog publiciste. Doktorirala na interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Književnost i društveno-humanistički kontekst pri Filozofskom fakultetu u Rijeci iz područja humanističkih znanosti, grana muzikologija i etnomuzikologija. Nositeljica   kolegija o glazbi (iz perspektiva kulturnih teorija): Popularna glazba, Glazba i kulturni kontekst, Intermedijalnost književnosti i glazbe, Performans i glazba.

 

Istraživačka djelatnost. višegodišnji projekt istraživanja glazbe Rijeke i okolice Odjela za kulturu Grada Rijeke i Ustanove Ivan Matetić Ronjgov. Project M. Tyberg. pri Marcel Tyberg Musical Legacy Fund, Jewish Community Center Buffalo, USA;

Objavljene knjige i notografije: Knjiga Ljiljane bijeli Izdavač: Hrvatska kapucinska provincija Zagreb. 1994. Autorica notografije Komorna djela II Vjekoslava Gržinića, Izdavač: MH Rijeka1997. Knjiga Riječki skladatelji Hinko Simonić i Bruno Rudan Izdavač: Adamić 2003. Autorica notografije i predgovora izdanja partiture Ojađeno zvono Vjekoslava Gržinića Izdavač: MH Rijeka. 2004. Knjige Cantores Sancti Viti Izdavač: Adamić. 2006. Autorica notografije i predgovora izdanja partiture Kantata Jubilate Borisa Papandopula, Izdavač: Katedra Čakavskog Sabora Opatija. 2006. Knjiga Riječ, glazba: istraživanje suodnosa, Izdavač: ICR i Sveučilišna naklada Zagreb, 2010. Knjiga Tvornica privida, (koautorstvo M. Biti i D. Grgurić) Izdavač Adamić & Facultas, Rijeka, 2010. Sudjelovala na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima. Autorica više znanstvenih i stručnih članaka. Profesionalne aktivnosti: dirigentica i umjetnička voditeljica Grupe 4'33''; urednica emisije Mala terca na Radio Rijeci; članica Kazališnog vijeća Ivana pl. Zajca u Rijeci.

Dobitnica Nagrade Grada Opatije za kulturu i članica Muzikološkog društva Hrvatske, Hrvatskog društva skladatelja, Hrvatske glazbene unije.