Rođen 1955. g. u Bujama. Osnovnu školu završio u Umagu a gimnaziju u Bujama. Diplomirao na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1979. g. Magistrirao 1985. g.  na poslijediplomskom studiju istog fakulteta s temom “Problem vrijednosti u sociologiji”. Doktorirao 2002.g. na istom fakultetu s temom “Problem ideologije u suvremenoj sociološkoj teoriji: akcijska i strukturalna perspektiva”.

Od 1980. do 1986. g. zaposlen kao urednik u časopisu “Naše teme”. Od 1986. do 1989. g. zaposlen na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  u statusu predavača. Od 1989. do 1997. kao znanstveni asistent na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1998. radi kao viši predavač za kolegije Sociologija i Sociologija odgoja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od izbora u docenta 2004. godine predaje i kolegije Uvod u društvenu znanost i Sociologija kulture na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Bio je član uredništva “Studentskog lista”, časopisa “Pitanja”, časopisa “Naše teme”, zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa “Revija za sociologiju” te urednik Biblioteke Revije za sociologiju. Sada je član uredništva časopisa “Polemos”.

Kao autor i suradnik sudjelovao je u više istraživanja: Vrijednosti i vrijednosne orijentacije mladih Hrvatske, Jugoslavenski program istraživanja omladine, Socio-kulturni razvoj Hrvatske, Profili čitalačke publike, Istraživanje subotnjeg izdanja “Večernjeg lista”, Hrvatske izbjeglice i prognanici, Nova agenda za nove demokracije, Tipovi stadionske publike i uloga ekstremnih navijača i Racionalnost. Bio je sudionikom više stručnih skupova s tematikom iz područja sociologije. U svom pedagoškom i znanstvenom radu osobito se bavi sociološkim teorijama, teorijama ideologije, sociologijom mladih i sociologijom odgoja.

Studijski boravci u inozemstvu: 1990. g. University of Indiana, Bloomington (7 mjeseci) i 2001. g. Ohio State University, Cleveland (3 tjedna).

Autor je proširenog i dopunjenog izdanja obveznog udžbenika sociologije za gimnazije. Autor je programa za kolegije Uvod u društvenu znanost i Sociologija kulture na preddiplomskom, te Teorije ideologije i Politička kultura na diplomskom studiju, koje predaje na Odsjeku za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Od 2006. do 2009. g. obnašao dužnost pročelnika Odsjeka za kulturalne studije FF-a u Rijeci.

Popis značajnijih radova

  • Zapovjedništvo operativne grupe Zagreb i počeci hrvatske sociologije vojske i rata. Predgovor knjizi: Žunec, O., Rat i društvo: Ogledi iz sociologije vojske i rata, Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1998.: 7-15.
  • Elementi Parsonsove teorije ideologije, Revija za sociologiju 33 (3-4), Zagreb, 2002.: 137-158.
  • Teorija strukturacije i ideologija: neke nerazriješene poteškoće Giddensove teorije, Društvena istraživanja 13 (1-2), Zagreb, 2004.: 195-217.
  • Prirodni tokovi društva i uzbudljiva lakoća teorije, Revija za sociologiju 36 (3-4), Zagreb, 2005.: 129-139.
  • Kultrni kapital i simbolička moć: tri aspekta Bourdieuve teorije ideologije, u: Obrazovanje u kontekstu tranzicije, (ur. Š. Pilić), Split, 2008., 13 – 44

Telefon: 051/265-694
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.