peovic vukovic katarina1Katarina Peović Vuković rođena je u Zagrebu gdje je 1999. godine diplomirala komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu. Magistrirala je 2004. godine, a zatim i doktorirala 2010. godine s temom "Novomedijska pismenost: Perspektive digitalne i mrežne tekstualnosti i društvenosti". Od 2004. radi kao znanstvena novakinja na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu; a od 2005. zaposlena je na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Od 1998. godine urednica je časopisa Libra Libera koji je posvećen književnoj i kritičko-teorijskoj margini. Tijekom 2008. i 2009. godine uređivala je emisiju Elektrosfera na Trećem programu Hrvatskog radija. U razdoblju od 2004. do 2006. bila je članicom uredništva dvotjednika Zarez. Priredila je zbornik tekstova američkog teoretičara Hakima Beya «Privremene autonomne zone i drugi tekstovi» (Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003). Objavila je knjigu Mediji i kultura. Ideologija medija nakon decentralizacije (Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2012). Od 1998. godine članica je Autonomne tvornice kulture. Svojedobno je sudjelovala koaliciji studentskih udruga Pokretu studentskih inicijativa. Bila je članicom Hrvatskog helsinškog odbora u razdoblju od 2000. do 2005. godine. Od 2002. godine članica je Hrvatskog društva pisaca.

Osobna stranica: https://katepe.jottit.com/.