Obrazovanje

Cultural Studies: List of Courses/ Popis kolegija 2014/15  Popis svih kolegija kulturalnih studija za akademsku godinu 2014/2015. Akademska godina 2014/2015 - Academic year 2014/2015
Diplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Diplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Preddiplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Preddiplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Stečene kompetencije Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik kulturologije. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih...
Kulturalni studiji Kulturalni studiji naziv su za široko područje izučavanja raznovrsnih kulturalnih fenomena, od kulturne politike i tradicionalnih kulturalnih institucija do komunikacije, mode, medija i popularne kulture,...

Cjelozivotno obrazovanje

Cjeloživotni program: Produkcija zvuka i glazbe Srijeda, 28 Kolovoz 2013 Na Sveučilištu u Rijeci uveden je novi cjeloživotni program... More detail

Ana Bezić je doktorirala na Sveučilistu Stanford na odsjeku za Kulturnu i Socijalnu Antropologiju (danas Anthropology Department) 2009 godine.  U doktoratu se bavila proizvodnjom znanja u arheologiji i načinima na koji najmanji nalazi, pronađeni kao "teški ostaci", doprinose, konstruiraju i transformiraju tako stečeno znanje. Bila je članica interdiciplinarnog tima na prapovijesnom lokalitetu Çatalhöyük devet godina. Godinu dana je provela kao istraživačica na UCL-u na odsjeku za Materijalnu Kulturu (2007-2008) tijekom koje je organizirala dvije međunarodne konferencije o Kulturnoj Baštini, jednu na UCL-u a drugu u sklopu Art and Architecture Biennalle u Ramallah, Palestina. Članica je grupe Spomenik, teorijsko-umjetničke grupe koja se bavi razvojem strategije i stvaranjem političkog prostora za raspravu o Balkanskim ratovima 90-ih i njihovim posljedicama. Njeni interesi uključuju studije materijalne kulture, materijalnost i temporalnost, politiku i etiku kulturne baštine i politike identiteta i sjećanja.