Obrazovanje

Cultural Studies: List of Courses/ Popis kolegija 2014/15  Popis svih kolegija kulturalnih studija za akademsku godinu 2014/2015. Akademska godina 2014/2015 - Academic year 2014/2015
Diplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Diplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Preddiplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Preddiplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Stečene kompetencije Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik kulturologije. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih...
Kulturalni studiji Kulturalni studiji naziv su za široko područje izučavanja raznovrsnih kulturalnih fenomena, od kulturne politike i tradicionalnih kulturalnih institucija do komunikacije, mode, medija i popularne kulture,...

Cjelozivotno obrazovanje

Cjeloživotni program: Produkcija zvuka i glazbe Srijeda, 28 Kolovoz 2013 Na Sveučilištu u Rijeci uveden je novi cjeloživotni program... More detail

Benedikt Perak doktorirao je 2014. na Sveučilištu u Zagrebu s temom Opojmljivanje leksema strah: sintaktičko-semantička analiza iz područja kognitivne lingvistike. Središnja područja njegovog znanstvenoga interesa vezana su uz problematiku jezičnog opojmljivanja afektivnih stanja, emocija, morala, modela mišljenja u društvu, medijima te kulturnim i vjerskim institucijama.

Na Odsjeku kulturalnih studija pri Filozofskom fakultetu u Rijeci kao asistent od 2005. preuzima nastavno-obrazovne obveze iz kolegija koji odražavaju područja znanstvenog interesa i istraživanja: (1) kulturni i kognitivni aspekti religijskih fenomena (Duhovnost i kultura, Transkulturalna religiologija), (2) lingvistički temelji oblikovanja pojmovne i kulturne stvarnosti (Jezik, mišljenje i kultura), (3) interdisciplinarni pristupi tumačenja kognitivnih i afektivnih procesa u razvoju kulture i društva (Kognitivnizam i kulturalni studiji).

Osim predavačkih i mentorskih obveza na Odsjeku kulturalnih studija obavljao je i različite vannastavne obveze kao što su izrada i promicanje odsječnog web portala, stručna suradnja pri izradi e-learning kolegija te provođenje nastave yoge za studente Filozofskog fakulteta u sklopu kolegija Tjelesna kultura.

Suradnik je na projektima:

1) Croatian Metaphor Repository, CRO-METAPHOR (2014-2018 Croatian Science Foundation)
- The Croatian Metaphor Repository project deals with the theoretical research of conceptual metaphor, metonymy, image schemas and frames in the Croatian language in a synchronic and diachronic perspective.

2) Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Political Rituals and the Cultural Memory of Twentieth Century Traumas, FRAMNAT (2014-2018 Croatian Science Foundation)
- Semiotic, cognitive and corpus linguistic analysis of the political discourse / cultural memory.

3) Language Networks, LANGNET
- Natural language processing, Complex networks, Language complex networks, Data analysis, Corpora development, Data mining (http://langnet.uniri.hr/index.html)

 Portfelj na UNIRI

Popis radova na BIB.IRB