Obrazovanje

Cultural Studies: List of Courses/ Popis kolegija 2014/15  Popis svih kolegija kulturalnih studija za akademsku godinu 2014/2015. Akademska godina 2014/2015 - Academic year 2014/2015
Diplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Diplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Preddiplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Preddiplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Stečene kompetencije Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik kulturologije. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih...
Kulturalni studiji Kulturalni studiji naziv su za široko područje izučavanja raznovrsnih kulturalnih fenomena, od kulturne politike i tradicionalnih kulturalnih institucija do komunikacije, mode, medija i popularne kulture,...

Cjelozivotno obrazovanje

Cjeloživotni program: Produkcija zvuka i glazbe Srijeda, 28 Kolovoz 2013 Na Sveučilištu u Rijeci uveden je novi cjeloživotni program... More detail

Doc. dr.sc. Sanja Puljar D'Alessio (1969) nakon zavšenog studija arheologije i etnologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirala je, a potom i doktorirala s temom Lokalizacija globalnoga. Interpretacije televizijskih programa u komparativnoj perspektivi (2005) na istom fakultetu. U vrijeme poslijediplomskih studija radila je kao asistentica pri Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (1997-2007) i surađivala kao predavačica s Filozofskim fakultetom Sveučilišnog instituta Suor Orsola Benincasa u Napulju (2004-2007). Bila je stipendistica na Katedri za kulturalnu antropologiju i etnologiju Sveučilišta u Napulju Federico II (2001).

 

Znanstveni interes za polje vizualne antropologije oblikuje se sudjelovanjem u  internacionalnoj poslijediplomskoj školi Transcultural Images and Visual Anthropology pri Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri (1997). Snimila je dva etnografska filma (Ribari s Mergelline, 2001 i Around Mostar, the Bridge and Bruce Lee, 2007).

Bibliografija:

 

 

2011      Projekcija simboličkih prostora u sporna mjesta. Mostar, (u tisku)

2006      Dom, teren i nešto treće. O etnografiji televizijskih gledateljstava, u Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Čapo et al., Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb.

2003      Vplev snimanja na krajevno šego, „Glasnik Slovenskega Etnološkega Društva“, 43/1, pp. 58'61, Celje.

2003     Le realta' del carnevale espresse dal film etnografico, „Quaderni ISSM“, Istituto di studi sulle Societa' del Mediterraneo,33, Napoli.

2002    Etnografski film u odnosu na etnografsko pismo, „Narodna umjetnost“, 39/2, pp.33-51, Zagreb                    

2002    Neki problemi televizijske produkcije etnografskih filmova. Na primjeru triju filmova s istarskim, “Studia etnologica”, 10-11, pp.153-164, Zagreb.

1998    Etnologia – znanost između riječi i slike, u Crtež  u Znanosti, ur. M. Lapaine, Zagreb.

1997       Putujuće slike. Rzglednice – kulturnoantropološki dokumenti, “Narodna umjetnost”, Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research 34/2, pp.153-165, Zagreb.