Obrazovanje

Cultural Studies: List of Courses/ Popis kolegija 2014/15  Popis svih kolegija kulturalnih studija za akademsku godinu 2014/2015. Akademska godina 2014/2015 - Academic year 2014/2015
Diplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Diplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Preddiplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Preddiplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Stečene kompetencije Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik kulturologije. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih...
Kulturalni studiji Kulturalni studiji naziv su za široko područje izučavanja raznovrsnih kulturalnih fenomena, od kulturne politike i tradicionalnih kulturalnih institucija do komunikacije, mode, medija i popularne kulture,...

Cjelozivotno obrazovanje

Cjeloživotni program: Produkcija zvuka i glazbe Srijeda, 28 Kolovoz 2013 Na Sveučilištu u Rijeci uveden je novi cjeloživotni program... More detail

hromadzic

Dr. sc. Hajrudin Hromadžić zaposlen je kao izvanredni profesor na Odsjeku za kulturalne
studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (1999), a doktorirao na Institutum Studiorum Humanitatis, Fakultetu za poslijediplomski studij humanistike u Ljubljani, na programu Antropologija svakodnevnog života, smjer Medijski studiji (2004). Autor je dviju knjiga (Konzumerizam. Potreba, životni stil, ideologija. Jesenski i Turk, Zagreb, 2008; Medijska konstrukcija društvene zbilje. Socijalno-ideološke implikacije produkcije medijskog spektakla, AGM, Zagreb, 2014), preko četrdeset znanstvenih članaka i prijevoda jedne strip knjige. Izlagao je na pedesetak konferencija, simpozija, kongresa i ljetnih škola u petnaestak zemalja, te je surađivao na četiri međunarodna znanstvena projekta. Područja njegova znanstvenog interesa uključuju kulturalne i medijske studije, kritičku teoriju društva i teorijsku sociologiju. Usavršavao se na studijskim boravcima u Njemačkoj, Rumunjskoj, SAD i Srbiji. Redoviti je vanjski suradnik Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više podataka na https://portal.uniri.hr/portfelj/1047