Obrazovanje

Cultural Studies: List of Courses/ Popis kolegija 2014/15  Popis svih kolegija kulturalnih studija za akademsku godinu 2014/2015. Akademska godina 2014/2015 - Academic year 2014/2015
Diplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Diplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Preddiplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Preddiplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Stečene kompetencije Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik kulturologije. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih...
Kulturalni studiji Kulturalni studiji naziv su za široko područje izučavanja raznovrsnih kulturalnih fenomena, od kulturne politike i tradicionalnih kulturalnih institucija do komunikacije, mode, medija i popularne kulture,...

Cjelozivotno obrazovanje

Cjeloživotni program: Produkcija zvuka i glazbe Srijeda, 28 Kolovoz 2013 Na Sveučilištu u Rijeci uveden je novi cjeloživotni program... More detail

Diana Grgurić docentica na Kulturalnim studijima pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, stekla zvanje diplomiranog muzikologa i glazbenog publiciste. Doktorirala na interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Književnost i društveno-humanistički kontekst pri Filozofskom fakultetu u Rijeci iz područja humanističkih znanosti, grana muzikologija i etnomuzikologija. Nositeljica   kolegija o glazbi (iz perspektiva kulturnih teorija): Popularna glazba, Glazba i kulturni kontekst, Intermedijalnost književnosti i glazbe, Performans i glazba.

 

Istraživačka djelatnost. višegodišnji projekt istraživanja glazbe Rijeke i okolice Odjela za kulturu Grada Rijeke i Ustanove Ivan Matetić Ronjgov. Project M. Tyberg. pri Marcel Tyberg Musical Legacy Fund, Jewish Community Center Buffalo, USA;

Objavljene knjige i notografije: Knjiga Ljiljane bijeli Izdavač: Hrvatska kapucinska provincija Zagreb. 1994. Autorica notografije Komorna djela II Vjekoslava Gržinića, Izdavač: MH Rijeka1997. Knjiga Riječki skladatelji Hinko Simonić i Bruno Rudan Izdavač: Adamić 2003. Autorica notografije i predgovora izdanja partiture Ojađeno zvono Vjekoslava Gržinića Izdavač: MH Rijeka. 2004. Knjige Cantores Sancti Viti Izdavač: Adamić. 2006. Autorica notografije i predgovora izdanja partiture Kantata Jubilate Borisa Papandopula, Izdavač: Katedra Čakavskog Sabora Opatija. 2006. Knjiga Riječ, glazba: istraživanje suodnosa, Izdavač: ICR i Sveučilišna naklada Zagreb, 2010. Knjiga Tvornica privida, (koautorstvo M. Biti i D. Grgurić) Izdavač Adamić & Facultas, Rijeka, 2010. Sudjelovala na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima. Autorica više znanstvenih i stručnih članaka. Profesionalne aktivnosti: dirigentica i umjetnička voditeljica Grupe 4'33''; urednica emisije Mala terca na Radio Rijeci; članica Kazališnog vijeća Ivana pl. Zajca u Rijeci.

Dobitnica Nagrade Grada Opatije za kulturu i članica Muzikološkog društva Hrvatske, Hrvatskog društva skladatelja, Hrvatske glazbene unije.