Obrazovanje

Cultural Studies: List of Courses/ Popis kolegija 2014/15  Popis svih kolegija kulturalnih studija za akademsku godinu 2014/2015. Akademska godina 2014/2015 - Academic year 2014/2015
Diplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Diplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Preddiplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Preddiplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Stečene kompetencije Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik kulturologije. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih...
Kulturalni studiji Kulturalni studiji naziv su za široko područje izučavanja raznovrsnih kulturalnih fenomena, od kulturne politike i tradicionalnih kulturalnih institucija do komunikacije, mode, medija i popularne kulture,...

Cjelozivotno obrazovanje

Cjeloživotni program: Produkcija zvuka i glazbe Srijeda, 28 Kolovoz 2013 Na Sveučilištu u Rijeci uveden je novi cjeloživotni program... More detail
Rođen 1955. g. u Bujama. Osnovnu školu završio u Umagu a gimnaziju u Bujama. Diplomirao na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1979. g. Magistrirao 1985. g.  na poslijediplomskom studiju istog fakulteta s temom “Problem vrijednosti u sociologiji”. Doktorirao 2002.g. na istom fakultetu s temom “Problem ideologije u suvremenoj sociološkoj teoriji: akcijska i strukturalna perspektiva”.

Od 1980. do 1986. g. zaposlen kao urednik u časopisu “Naše teme”. Od 1986. do 1989. g. zaposlen na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  u statusu predavača. Od 1989. do 1997. kao znanstveni asistent na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1998. radi kao viši predavač za kolegije Sociologija i Sociologija odgoja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od izbora u docenta 2004. godine predaje i kolegije Uvod u društvenu znanost i Sociologija kulture na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Bio je član uredništva “Studentskog lista”, časopisa “Pitanja”, časopisa “Naše teme”, zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa “Revija za sociologiju” te urednik Biblioteke Revije za sociologiju. Sada je član uredništva časopisa “Polemos”.

Kao autor i suradnik sudjelovao je u više istraživanja: Vrijednosti i vrijednosne orijentacije mladih Hrvatske, Jugoslavenski program istraživanja omladine, Socio-kulturni razvoj Hrvatske, Profili čitalačke publike, Istraživanje subotnjeg izdanja “Večernjeg lista”, Hrvatske izbjeglice i prognanici, Nova agenda za nove demokracije, Tipovi stadionske publike i uloga ekstremnih navijača i Racionalnost. Bio je sudionikom više stručnih skupova s tematikom iz područja sociologije. U svom pedagoškom i znanstvenom radu osobito se bavi sociološkim teorijama, teorijama ideologije, sociologijom mladih i sociologijom odgoja.

Studijski boravci u inozemstvu: 1990. g. University of Indiana, Bloomington (7 mjeseci) i 2001. g. Ohio State University, Cleveland (3 tjedna).

Autor je proširenog i dopunjenog izdanja obveznog udžbenika sociologije za gimnazije. Autor je programa za kolegije Uvod u društvenu znanost i Sociologija kulture na preddiplomskom, te Teorije ideologije i Politička kultura na diplomskom studiju, koje predaje na Odsjeku za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Od 2006. do 2009. g. obnašao dužnost pročelnika Odsjeka za kulturalne studije FF-a u Rijeci.

Popis značajnijih radova

  • Zapovjedništvo operativne grupe Zagreb i počeci hrvatske sociologije vojske i rata. Predgovor knjizi: Žunec, O., Rat i društvo: Ogledi iz sociologije vojske i rata, Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1998.: 7-15.
  • Elementi Parsonsove teorije ideologije, Revija za sociologiju 33 (3-4), Zagreb, 2002.: 137-158.
  • Teorija strukturacije i ideologija: neke nerazriješene poteškoće Giddensove teorije, Društvena istraživanja 13 (1-2), Zagreb, 2004.: 195-217.
  • Prirodni tokovi društva i uzbudljiva lakoća teorije, Revija za sociologiju 36 (3-4), Zagreb, 2005.: 129-139.
  • Kultrni kapital i simbolička moć: tri aspekta Bourdieuve teorije ideologije, u: Obrazovanje u kontekstu tranzicije, (ur. Š. Pilić), Split, 2008., 13 – 44

Telefon: 051/265-694
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.