Obrazovanje

Cultural Studies: List of Courses/ Popis kolegija 2014/15  Popis svih kolegija kulturalnih studija za akademsku godinu 2014/2015. Akademska godina 2014/2015 - Academic year 2014/2015
Diplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Diplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Preddiplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Preddiplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Stečene kompetencije Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik kulturologije. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih...
Kulturalni studiji Kulturalni studiji naziv su za široko područje izučavanja raznovrsnih kulturalnih fenomena, od kulturne politike i tradicionalnih kulturalnih institucija do komunikacije, mode, medija i popularne kulture,...

Cjelozivotno obrazovanje

Cjeloživotni program: Produkcija zvuka i glazbe Srijeda, 28 Kolovoz 2013 Na Sveučilištu u Rijeci uveden je novi cjeloživotni program... More detail

Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik kulturologije.

Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih praksi je interdisciplinaran, što naš studij čini jedinstvenim.

Praktični dio studija usmjeren je na proučavanje i modele primjena tradicija, kulture sjećanja, svjetskih religija, popularne kulture, problematike identiteta, glazbene kulture, mediologije i manifestacija kultura u svakodnevnom životu.

Specifična znanja stečena studijem omogućuju prvostupnicima da se djelatno uključe na tržište rada u područjima organizacije i rukovođenja poslova u kulturnim institucijama (kazališta, muzeji, biblioteke, obrazovne institucije, festivalske uprave.), poslovima u nakladništvu i medijima (TV, film, e-izdavaštvo, novinarstvo, urednički poslovi, strateško planiranje), angažmanu u kulturnom i kongresnom turizmu, glasnogovorničkim i protokolarnim poslovima kao i onima vezanima uz kulturu u tijelima državne i lokalne uprave, međunarodnim tijelima i organizacijama, u nevladinom sektoru, u privatnim i javnim zakladama, istraživanju tržišta.

Nakon završenoga preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (studentima koji se odluče za nastavak studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski jednopredmetni studij kulturologije).