Altruizam

Piše: Jelena Kukić

 

Tal. (altrui– tuđ, drugi)  

1.nesebičnost; ljubav prema drugome

2.etički termin koji označuje nesebičnu brigu za blagostanje ljudi spremnost na žrtvovanje svojih interesa za druge

Altruist(a) - nesebičan čovjek; prot. egoist

Prosocijalno ponašanje je vid moralnog postupanja koji uključuje društveno poželjna ponašanja poput dijeljenja s drugima, pomaganje i suradnje; suvremeni istraživači govore o altruizmu, kao sinonimu za prosocijalno ponašanje (Vasta, 2005). Prosocijalno ponašanje suprotnost je antisocijalnom– onom koji šteti drugima, kojime se drugim ljudima nanosi neko zlo ili uopće o njima ne vodi briga.

U nekim teorijama o razvoju prosocijalnog ponašanja empatija jest središnji pojam. Empatija uključuje sposobnost razumijevanja nečijih osjećaja, ali i njihovo dijeljenje. Svakako, roditelji (osim bioloških činitelja) imaju veliku ulogu u razvoju empatije kod djece. Roditelji koji svoju djecu uče prepoznavati vlastite i tuđe emocije potpomažu razvoj empatije (Vasta, 2005).

Mnoga istraživanja govore u prilog tvrdnji da je altruizam crta ličnosti, koja može postojati u različitom stupnju i manifestirati se u većem ili manjem broju situacija (Krizmanić, 2007). Ukoliko se altruizam gleda kao crtu ličnosti, tada se dolazi do hipoteze da se pravilnim odgojem i učenjem altruističkih ponašanja može ova crta ličnosti razviti do svojeg maksimuma. Možemo li uistinu odgojem djeteta razviti altruizam do stupnja do kojeg to i želimo?

Altruizam se očituje u postupcima koji nisu potaknuti očekivanjem recipročne koriste prema načelu “ja tebi, ti meni” npr. nagrada ili slično. Altruistički postupci su samo svjesni postupci, pokrenuti s namjerom da se nekome pomogne.

Pojava altruističnog doživljavanja (želje da se pomogne) i ponašanja uvijek je u stanovitoj mjeri vezana uz stvarnu mogućnost pružanja pomoći. Također percipirana sličnost s osobom u nevolji izaziva veću pomoć i obrnuto (nacionalnost, odgoj, vjera, mjesto rođenja i dr.)

Važno je naglasiti da je egoizam oprečan pojam altruizmu. To su dva oprečna svojstva, osobine, krajnosti koje se odnose na našu upućenost na nas samih i na druge. Za egoiste kažemo da su to osobe koje samo misle na sebe i svoje interese, koje brinu samo za svoje Jastvo, i čije Ja je uvijek u centru njihove pažnje i djelovanja. U kolokvijalnom govoru postoji zanimljiv izraz IMT (Ima li mene tu?) koji pobliže opisuje težnju osobe da se brine samo o svojim interesima. Altruistima je pomoć drugima i briga za druge u prvome planu. Oni potiskuju svoje interese, potrebe i htijenja i potpuno se posvećuju brizi za druge. I jedno i drugo su krajnosti, s tim što je altruizam, naravno pozitivna osobina (Jusić-Sofić M).

Koliko bi svijet samo bolje izgledao kad bi svatko bio altruističan, kad bi svjesno, namjerno tuđe interese stavljali prije svojih vlastitih? –Ljudi bi se osjećali bolje. To potvrđuje jedna psihološka studija koja je bila provedena u Sjedinjenim Državama. 1 700 ispitanika je izvijestilo da im je pomaganje drugima dalo osjećaj mira i ublažilo stresom uvjetovane poremećaje, kao što je glavobolja i gubitak glasa. U izvještaju se zaključuje: ”Izgleda da je briga za dobrobit drugih isto tako dio ljudske prirode kao i briga za vlastitu dobrobit.“ Možemo sa sigurnošću konstatirati da nisu svi ljudi altruistični, no oni koji jesu– uljepšavaju život ljudima u okolini. Možda neki svoje dobre postupke čine samo da bi dobili nagradu ili priznanje od drugih, no treba upamtiti da to nije altruizam. Umjesto traženja mana u drugima i preispitivanja njihovih motiva, bolje je fokusirati se na motive ljudi za koje znamo da su ispravni te jednostavno uživati u društvu takvih. Mnogi svoju altruističnost pokazuju nesebičnim davanjem i to u jednostavnim svakodnevnim situacijama.

Svi se možemo učiti altruizmu, uljepšajmo život sebi i drugima!

 

 LITERATURA:

1.Klaić B. (1985.) Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod MH, Zagreb

2.Jusić-Sofić M. Altruizam i/ili egoizam – kako naći zlatnu sredinu? Odgoj. Com, preuzeto 28. Prosinca 2011. Sa: http://www.odgoj.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172:altruizam-iili-egoizam-kako-nai-zlatnu-sredinu-

3.Vasta (2005.) Dječja psihologija, Jastrebarsko, Naklada Slap

4.Mirjana K. (2007.) Pojmovnik civilnog društva: altruizma u: Civilno društvo, 13-14