Odsjek za kulturalne studije i Odsjek za kroatistiku

Pozivaju Vas na predavanje

Velimira Viskovića

Hrvatska književna enciklopedistika

Od personalnih enciklopedija do Hrvatske književne enciklopedije

 

O Viskovićevu radu te o aspektima enciklopedistike govorit će akademik Tonko Maroević

Goste će predstaviti prof. dr. sc. Nikola Petković i doc. dr. sc. Aleksandar Mijatović

Predavanje će se održati na Filozofskom fakultetu u Rijeci u srijedu, 27. 01. 2016. u 13:30 u predavaonici  006

Prvo predavanje iz ciklusa „Studentski aktivizam“:

„PERMAKULTURA I STUDENTSKI AKTIVIZAM“

Permašto? Održivo življenje u skladu s prirodom? Konkretna promjena odozdo? Studenti/ce i konkretna akcija? Revolucija? Utopija?

Četvrtak, 12.3. 2015.12.30 h, predavaonica: 138, FFRi

Predavačica:

Ana Smokrović,

mag. rodnih studija, suradnica na Odsjeku za kulturalne studije,
doktorandica na Odsjeku za filozofiju, FFRi, optimistična vrtlarica

                                                                                                                          

Produkcija zvuka i glazbe

Obavještavamo sve zainteresirane da su u tijeku prijave za treći ciklus Primijenjenog tečaja produkcije zvuka i glazbe koji počinje 27. veljače 2015. godine.


Sveučilište u Rijeci Produkcija zvuka i glazbe
Program cjeloživotnoga obrazovanja


051/584­820
radnim danom od 12 h do 15h


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prijaviti se možete online na našoj stranici productionmusic.uniri.hr do 20. veljače 2015. godine.


Svi prijavljeni će biti intervjuirani, a broj polaznika je ograničen na 15. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 051/584­820 svakim radnim danom od 12h do 15h.


Ove godine nudimo nove predmete: Osnove komponiranja, Osnove glazbene teorije i harmonije, Mastering. Predavat će ih eminentni umjetnici i eksperti: skladateljica svjetske reputacije Sanja Drakulić koja je završila klavir i kompoziciju na čuvenom Čajkovski konzervatoriju u Moskvi te je autorica velikog broja instrumentalnih i glazbeno­scenskih skladbi; glazbeni producent  Damir Begović koji se školovao na Univerzitetu Surrey/Velika Britanija, autor i koautor je brojnih glazbenih projekata (Bijelo dugme, Majke i dr.)


U paketu novosti iz nastavnih sadržaja je i praktična nastava koja će se odvijati u studiju HRT pod mentorstvom Lucije Fanton, voditeljice Odsjeka Produkcije HRT centra Rijeka.


Promjene nastavnog programa su rezultat sugestija naših polaznika s kojima aktivno surađujemo upravo s ciljem usklađivanja nastavnih sadržaja s potrebama realnog tržišta. O nastavnim sadržajima pročitajte na productionmusic.uniri.hr.

Midlands3Cities714
AHRC funding for EU arts and humanities research students
 
The Midlands3Cities Doctoral Training Partnership will be awarding 410 PhD studentships over a five year period to excellent research students in the arts and humanities.

Inicijativa za pokretanje Centra za ženske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci

poziva vas na okrugli stol pod naslovom

Feminizam i akademija: opasne veze

koji će se održati u utorak, 27. listopada na Filozofskom fakultetu u Rijeci, u prostoriji 402 s početkom u 15 sati.

Sudionice i sudionici okruglog stola otvorit će brojne teme koje se tiču odnosa visokog obrazovanja, ženskih studija, feminističkog znanja i aktivizma te će pokušati dati odgovor na pitanja poput: nalaze li se danas feminizam i akademija pred brojnim zajedničkim izazovima? Što u takvoj situaciji mogu jedno od drugoga naučiti? Može li feministička kritička oštrica poslužiti kao uporište za emancipaciju "drugih" u sveučilišnom sustavu? Može li suradnja sveučilišta i ženskih studija stvoriti nove pristupe znanju, istraživanju i obrazovanju?

Na okruglom stolu sudjelovat će Snježana Prijić Samaržija, Biljana Kašić, Lada Čale Feldman, Sofija Vrcelj, Sanja Milutinović Bojanić, Kristina Posilović, Ana Smokrović, Željka Ivković, Slaven Crnić i Adriana Zaharijević.

 Okrugli stol moderirat će Brigita Miloš i Jasminka Juretić.

MMSU Rijeka predstavlja novi postav: Holiday After the Fall: Transformation of Socialist Holiday Resorts 
on the Adriatic Coast of Croatia 

Najavljujemo promociju knjige "Medijska konstrukcija društvene zbilje. Socijalno-ideološke implikacije produkcije medijskog spektakla", autora doc. dr. sc. Hajrudina Hromadžića s Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Promocija će se održati u subotu 15. studenoga 2014. u 17.30 h (paviljon br. 6) u sklopu 37. međunarodnog sajma knjiga i učila -INTERLIBER 2014. na Zagrebačkom Velesajmu. Knjigu će predstaviti: urednik biblioteke Dragutin Lučić Luce i autor knjige.

Odsjek za kulturalne studije raspisuje natječaj za stručnog suradnika za razvoj multimedijske produkcije i e-learning programa

Opis poslova:

Razvoj multimedijskih produkcije i e-learning programa za potrebe Odsjeka, uređivanje mrežnog portala Odsjeka za kulturalne studije, uspostavljanje partnerskih veza sa udrugama i institucijama civilnog društva, uspostava kontakata i suradnje s gospodarskim subjektima, obavještavanje zaposlenika o međunarodnim projektima, potraga za mogućnostima izvanjskih financiranja projekata s ciljem rasterećenja institucionalnog i nacionalnog proračuna za znanost, pretraga i prijavljivanje na otvorene natječaje EU fondova, pronalaženje partnera za znanstvenoistraživački rad kao i uspostavljanje partnersko-razmjenske suradnje sa srodnim europskim i svjetskim fakultetima, prikupljanje podataka iz europskih baza projekata i programa, rad na sastavljanju pozivnih pisama i organizacija intenzivnih međunarodnih modularnih tečaja, administriranje programa mobilnosti (Erasmus, CEEPUS) u kontekstu inter i transdisciplinarnih povezivanja, te svi ostali poslovi po nalogu mentora.

Potrebna znanja i vještine:

Strani jezici: engleski jezik: razumijevanje x   govor x   pisanje x, Razina C2
Informatička znanja: MS Office, programi za obradu multimedije.

Potrebna zvanja:

magistar/magistra

Razina obrazovanja:

prvostupnik/prvostupnic kulturologije

Rok i kontakt:

Molimo predajte životopis, presliku diplome i pismo namjere na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do četvrtka 18.7.2013.

Odsjek za kulturalne studije, FFRI raspisuje natječaj za mjesto:

Stručni suradnik/ca na projektu i koordinator medijsko-dokumentarnog centra (u sklopu programa HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE)

 

Poslodavac:  Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka

 

Mentor: doc. dr. sc. Vjeran Pavlaković

 

 

 

            Filozofski fakultet u Rijeci je znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Rijeci koja razvija znanstveni, nastavni i stručni rad u znanstvenom području društvenih, humanističkih, tehničkih i interdisciplinarnih znanosti.

 

            Pri Odsjeku za kulturalne studije, s koordinatorom Vjeranom Pavlakovićem, a u sklopu projekta FRAMING THE NATION AND COLLECTIVE IDENTITY IN CROATIA: POLITICAL RITUALS AND THE CULTURAL MEMORY OF TWENTIETH CENTURY TRAUMAS,  projekt  za koji su odobrena sredstva Hrvatske Zaklade za znanost, otvara se multimedijalni dokumetarni centar u kojem će se provoditi dokumentacije i arhiviranje materijala s ciljem stvaranja svojevrsne multimedijske biblioteke koja će omogućiti praktične nastavne zadatke na Odsjeku za kulturalne studije, terenski rad doktoranada i ostalih istraživača na projektu te profiliranje Odsjeka prema kulturnomemorijskoj teoriji i praksi. Centar će uključivati arhiviranje i katalogizaciju video, audio i pisanih dokumenata te opremu za stvaranje i uređivanje navedenog materijala. Stoga Filozofski fakultet, odnosno Odsjek za kulturalne studije ima potrebu za zaposlenikom koji bi se stručno osposobio za vođenje dokumentacije i rad u multimedijalnom centru kao potpora projektu i Odsjeku.

Opis poslova

-        upoznavanje s arhivskim i administrativnim radom

 -        koordinacija medijskog centra

 -        komunikacija između korisnika centra, Odsjeka za kulturalne studije i Fakuleta

 -        praćenje, popisivanje i organizacija - stvaranje sustava arhiviranja i katalogiziranja materijala

 -        asistiranje pri organizaciji radionica, konferencija i radnih sastanaka te gostujućih predavanja (izrada promotivnog materijala, komunikacija s medijima i Fakultetom, briga o budžetu i troškovima, izrada excell tablica s podacima)

 -        vođenje računa o posudbi i korištenju opreme (kamere, prijenosna računala, softveri...)

 -        asistiranje pri organizaciji terenskog rada, koordiniranje volontera

 -        rad na internetskoj stranici  Odsjeka za kulturalne studije - osvježavanje novosti u sekciji projekta

 -        lektura, prevođenje manjih dijelova teksta, skeniranje i prirpema, uređivanje tekstova

 -        ostali  tehnički poslovi vezani uz projekt

 

Uvjeti

Potrebna zvanja: magistar/magistra kulturologije ili srodnih područja

Razina obrazovanja: magistar/magistra

PREDVIĐENA PLAĆA:

1.600,00___ KN (netto)

RADNO VRIJEME:

-puno radno vrijeme

 

 TRAJANJE:

- Godinu dana

Rokovi:

- poslati CV i motivacijsko pismo, presliku diplome u doc ili pdf formatu na adresu vpavlakovic@ffri.h do 15.7.2014.

- razgovor s potencijalnim kandidatima odvijat će se 17.7.2014.

 

 

 

 

    Prema odluci Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033., jedan hrvatski i irski grad će 2020. godine biti Europske prijestolnice kulture.

LORI vas ponosno poziva na prvu tribinu iz ciklusa književnih tribina udruge LORI o postojanju i vidljivosti lezbijki i biseksualnih žena u svjetskoj književnosti koja će se održati u Book Caffeu Dnevni boravak (Ciottina ulica 12a) u petak, 27. lipnja s početkom od 20 sati. Na ovoj književnoj tribini naziva "Buđenje" govorit će se o lezbijskoj književnosti na prijelazu s 19-tog na 20-to stoljeće, periodu kada su mnoge hrabre žene odlučile istupiti da se glas svih žena čuje i poštuje - vrijeme buđenja svijesti o ženskim pravima, postojanju i vidljivosti.

Moderatorica tribine je Marina Vrđuka Beleš, predsjednica riječke udruge Katapult koja djeluje na poticanju stvaralaštva i kulture mladih te se bavi izdavaštvom već niz godina. Sudionici su: Zoran Krušvar, autor, novinar, voditelj kulturnih projekata čiji je roman "Zvijeri plišane" izazvao veliku pažnju javnosti zbog tematiziranja homoseksualnosti i transrodnosti u dječjoj literaturi, te Ana Smokrović, kulturologinja, asistentica na Kulturalnim studijima Sveučilišta u Rijeci.

Sljedeća Femininum radionica održat će se u četvrtak, 29. svibnja u 19 sati na Odsjeku za kulturalne studije (8.kat, soba 801), Filozofski fakultet.

 „Što je žena bez humora?“

Humor se oslanja na prevladavajuće stereotipe, ideologije i kulturne kodove stoga analiza humora nudi jedinstvenu perspektivu za razumijevanje suvremenih percepcija i stereotipa. Humor gotovo ne postoji bez stereotipa, on je posljedica kulture, njegova su „pravila“ društveno ugovorena. Društvene uloge izvršile su i spolno/rodnu podjelu humora često temeljenu na razlikama. Humorni jaz stvoren je očekivanim rodnim ulogama. Promotrimo li humor kroz rodnu prizmu uočit ćemo da se žene uglavnom ne percipiraju kao „smiješne“. Je li i zašto tome tako? Radionica će propitivati humor kao kategoriju moći.

 Više na službenoj Facebook stranici .

 Radionica je otvorena za sve zainteresirane.

tportal.hr: Suvremeni pogled na Prvi svjetski rat

U Muzeju za umjetnost i obrt 26. lipnja u 19 sati, u organizaciji međunarodne književne mreže Traduki, Udruge Links iz Beograda i Udruge Kurs iz Splita, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. sc. Ive Josipovića, otvorit će se izložba Hassana Abdelghanija 1914: From a distance te predstavljanje prvog broja novine Beton International urednika Alide Bremer i Saše Ilića, a kao uvod u diskusiju i književnu večer na temu suvremenog pogleda na događaje od prije stotinu godina. 

CultStud-logo-obljetnica10

Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet u Rijeci

Srijeda, 28. 05. u 12.00 h, FFRI, predavaonica C-006

Slike s proslave možete pogledati ovdje

Gosti tribine:

prof. dr. Dean Duda (Filozofski fakultet u Zagrebu);

doc. dr. Nenad Fanuko (Filozofski fakultet u Rijeci);

prof. dr. Nikola Petković (Filozofski fakultet u Rijeci);

doc. dr. Marina Simić (Fakultet za političke nauke, Beograd);

prof. dr. Mitja Velikonja (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana).

Moderator: doc. dr. Hajrudin Hromadžić (Filozofski fakultet u Rijeci)

Jutarnji list: Motovun film festival

Na Motovun Film Festivalu premijerno u Hrvatskoj bit će prikazan dokumentarni film '20.000 dana na Zemlji', koji prati slavnog australskog muzičara Nicka Cavea, njegovu glazbenu karijeru, umjetničke interese i osobni život unutar 24 sata.

Redatelji ovog dokumentarca Iain Forsyth i Jane Pollard osvojili su redateljsku nagradu u kategoriji 'World Cinema Documentary' na prestižnom 31. Sundance Film Festivalu, dok je Jonathan Amos primio 'Editing Award' u istoj kategoriji za film.

Radnja filma počinje na 20.000 dan Caveova života i od tada pratimo 24 sata njegovog dvadesettisućitog dana. Pored bogatog filmskog programa, Motovun Film Festival, koji će se održati od 26. do 30. srpnja, priprema i jak glazbeni program koji uključuje nastupe grupe Pips, Chips & Videoclips, Kultur Shocka iz Seattlea i poznatog glazbenika, pjesnika i performera Damira Avdića.

 

Kultur Shock bend je koji je motovunsku publiku oduševio već 2011. godine, a uspoređuju ih s Gogol Bordellom, Manu Chaom i The Poguesima.

Muzika.hr: 

Fiona Apple obznanila je kako će 25. lipnja objaviti svoj novi studijski album.

Poprilično dugačkoga naziva "The Idler Wheel Is Wiser Than The Driver Of The Screw, And Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do" cijenjenoj američkoj kantautorici i pijanistici četvrto je studijsko izdanje u više od 15 godina dugoj karijeri, a nasljeđuje sedam godina staro "Extraordinary Machine".

Popis pjesama:
Every Single Night 
Daredevil 
Valentine 
Jonathan 
Left Alone 
Werewolf 
Periphery 
Regret 
Anything We Want 
Hot Knife

Apple je to drugi put da svoje uratke naziva po dugačkoj pjesmi - njezin drugi studijski album iz 1999. godine čije je puno ime "When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King. What He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight. And He'll Win The Whole Thing 'Fore He Enters The Ring. There's No Body To Batter When Your Mind Is Your Might. So When You Go Solo, You Hold Your Own Hand. And Remember That Depth Is The Greatest Of Heights. And If You Know Where You Stand, Then You Know Where To Land. And If You Fall It Won't Matter, Cause You'll Know That You're Right" album je s najdužim nazivom u povijesti diskografije - sadrži ukupno 90 riječi.

UMJETNIČKI PAVILJON u Zagrebu ponovno postaje prostor zvukovno-svjetlosnog eksperimenta izložbom Ivana Marušića Klifa

Novi izložbeni projekt 'Između frekvencija 2' Ivana Marušića Klifa nastavak je njegova višegodišnjeg istraživačkog procesa. 

'Između frekvencija 2' jedna je iz ciklusa ambijentalnih site-specificizložbenih projekata u Umjetničkom paviljonu'Riječ je o multimedijalnom projektu performativnog karaktera u kojem će autor efektnim intervencijama i sinkroniziranim postupcima putem sustava video-projektora, pokretnih kamera, zvučnika, wobbulatora i osciloskopa izvesti svoj ambijentalni video performans. Kompleksnu audio-vizualnu instalaciju u kojoj na principu kolaža vibrirajućih elektroničkih slika, šumova i pokreta oblikuje i vizualizira jedinstveni svjetlosno-zvučni ambijent kao site-specific projekt usredotočujući se na sam proces umjetničke improvizacije i stvaranja likovnog događaja, na eksperimentiranje analognom slikom i percepcijom stvarnosti koristeći elemente arhitektu', stoji u najavi izložbe. 


sferakon

 

Od 16. do 18.5. održao se još jedan Sferakon u Zagrebu – konvencija fantastike i znanstvene fantastike koju organizira Udruga Sfera, najstarije društvo za promoviranje zf kulture u Hrvatskoj. Ovogodišnji Sferakon imao je bogati program, zanimljivog i ne baš tako poznatog Guest of Honor pisca Chrisa Becketta, odlični i zabavni scenski igrokaz prema "Dr. Horrible's sing along blog" i odličnu tortu!

 

PREDSTAVLJEN PROGRAM OVOGODIŠNJIH RIJEČKIH LJETNIH NOĆI

U foyeru HNK Ivana pl. Zajca predstavljen je program 11. Riječkih ljetnih noći koje se ove godine održavaju od 1. do 24. srpnja.

Tijekom 24 dana trajanja manifestacije bit će izveden 31 glazbeno-scenski program. Centralno mjesto u programu zauzimaju premijera predstave Don Quijote, u izvođenju Hrvatske drame HNK Ivana pl. Zajca i gostovanje Satiričkog kazališta Kerempuh s komedijom Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja.

Program su predstavili intendantica HNK Ivana pl. Zajca Nada Matošević Orešković; ravnatelj Hrvatske drame Damir Orlić; ravnateljica Talijanske drame Laura Marchig; v.d. ravnatelja Opere Igor Vlajnić i ravnatelj Baleta Roland Savković. 
Matošević Orešković dala je uvod u predstavljanje bogatog ovogodišnjem programa Riječkih ljetnih noći naglasivši kako publiku očekuje nekoliko premijernih izvedbi predstava, brojna gostovanja i koncerti.

Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij „Komunikologija“ kojeg drugu godinu zaredom raspisuje Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku i Hrvatskim katoličkim sveučilištem u Zagrebu traje do 10. prosinca.

 

Povod zborniku je 50 godina književnoznanstvenog prisustva Milorada Stojevića na literarnoj sceni. Zbornik je tiskan potporom Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, Primorsko-goranske županije i Vinodolske općine


RIJEKA  » Knjiga »Podrubak razlike: Književno i znanstveno djelo Milorada Stojevića« predstavljena je u Narodnoj čitaonici u okviru Zavičajne srijede Gradske knjižnice Rijeka. Riječ je o knjizi zborničkog karaktera koja sadrži 13 eseja o književnom i znanstvenom radu Milorada Stojevića. Uvodni tekst potpisuje urednik zbornika Sanjin Sorel, a potom slijede tekstovi domaćih znanstvenika koji pišu o pjesničkim, znanstvenim, dramskim te proznim aspektima Stojevićeva djela. 

  Povod izradi zbornika je 50 godina književnoznanstvenog prisustva Milorada Stojevića na literarnoj sceni. U ime izdavača, »Facultasa« iz Rijeke, obratila se dr. sc. Marina Biti koja je istaknula da iza ove važne obljetnice stoji impozantni broj – 30 objavljenih knjiga čime je Stojević pokazao visoku produktivnost. 

 Svi aspekti djelovanja

Zbornik o Miloradu Stojeviću, podsjetila je Biti, tiskan je zahvaljujući potpori Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, Primorsko-goranske županije i Vinodolske općine. Za razliku od toga Grad Rijeka nije se odazvao prijedlogu za sufinanciranje, što Biti smatra velikim propustom, jer književnika kalibra Milorada Stojevića u Rijeci nema mnogo. 

  Urednik izdanja dr.sc. Sanjin Sorel podsjetio je da je prošlo pedeset godina od prvog objavljivanja pjesme Milorada Stojevića u »Telegramu«, a ideju o zborniku potaknula je i mogućnost da Stojević prema restriktivnoj odluci Ministarstva znanosti uskoro bude umirovljen. 

  – Inicijalna ideja bila je da se pokriju svi aspekti Stojevićeva djelovanja, a da se pritom izbjegnu ponavljanja. Neki od tekstova u zborniku tako po prvi put analiziraju određene segmente njegova stvaralaštva, poput drame. Dok tekstova o Stojevićevu pjesništvu ima relativno mnogo, o prozi ih je nešto manje pa zato treba izdvojiti prilog Saše Stanića. Zanimljiv je i književni tekst Vinka Brešića, koji je inače povjesničar književnosti, a sada se na literarni način referira na jednu Stojevićevu fusnotu. Zbornik je okupio starije i mlađe naraštaje autora, što je rezultiralo spojem starih i mladih snaga – osvrnuo se Sorel. 

  Recenzent knjige je dr. sc. Zvonko Kovač, koji je književno stvaralaštvo Milorada Stojevića sagledao u kontekstu obnove modernizma i neoavangardizma u hrvatskoj književnosti u 1960-im i 1970-im godinama. Vezano uz to Kovač je spomenuo i doprinos časopisa »Dometi«. 

 Visoki kriteriji

– Milorad Stojević pripada generaciji koja je visoko podignula ljestvicu neoavangardizma. Slikovito rečeno, tada su valovi obnove modernizma udarali u meku obalu postmodernizma, pa je zanimljivo kako je Stojevićevo stvaralaštvo poprimalo oblike postmodernističke poetike. Stojević je mnogo eksperimentirao i nije pisao tečno i prohodno. On je također primjer pisca koji na račun znanosti nije odustajao od pisanja književnih djela. Milorad Stojević se kao pisac nikada nije dao svesti na figuru profesora književnosti, pokazujući svojim primjerom da književnik ne bi trebao ustuknuti pred znanstvenikom. Za Stojevića je također karakteristično da on u svojim književnim djelima često ne odjeljuje znanstveni rad i književnost – istaknuo je Kovač, ukazujući i na Stojevićev prinos čakavskom pjesništvu. 

  Milorad Stojević izrazio je zadovoljstvo zbornikom i uputio zahvalu autorima, a Marina Biti dodala je da ovaj zbornik nije završena priča. Autori tekstova o pjesništvu Milorada Stojevića su Ivan Rogić Nehajev, Sanja Jukić, Goran Rem, Aleksandar Mijatović, Kornelija Pinter i Sanjin Sorel, a o njegovu proznom radu pišu Vinko Brešić, Marina Biti, Danijela Marot Kiš i Saša Stanić. Na Stojevićev dramski tekst »Doni« osvrnuo se Igor Gajin, a Cvjetko Milanja piše o Stojeviću kao književnom kritiku i znanstveniku. Lada Badurina i Nikolina Palašić napisale su »Fusnotu o (Stojevićevoj) fusnoti«, dok je naslov priloga Saše Potočnjak »Nos(ac) i brad(ic)a u Lovranu iliti o ljubovnim pjesmama njekog Lovranina«. 

 Djela i nagrade

Milorad Stojević rođen je 1948. u Bribiru. Nakon završene gimnazije u Crikvenici, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao profesionalni književnik, novinar i lektor, urednik časopisa »Dometi« i »Fluminensia«. Pjesnik je, pripovjedač, dramski pisac, kritičar i znanstvenik. Profesor je riječkog Odsjeka za kroatistiku. Autor je antologije »Čakavsko pjesništvo XX. stoljeća«. Dobitnik je brojnih uglednih nagrada i priznanja, među kojima valja izdvojiti onu još iz 1971. godine – Nagradu »A. B. Šimić«, zatim Nagradu grada Rijeke (1987), »Goranov vijenac« (2004) te »Kvirinova nagrada« za ukupan doprinos hrvatskom pjesništvu (2005)

Odsjek za kulturalne studije vas poziva na predavanje:

 

Žene i Prvi svjetski rat u Hrvatskoj: 

izazov za rodnu povijest i kulturalne studije

 

gostujuća predavačica:

RENATA JAMBREŠIĆ KIRIN

 

21.05.2014.

soba 801

17.15 h

Filozofski fakultet u Rijeci

 

Ako je Prvi svjetski rat u hrvatskoj historiografiji neistražen u svojim društvenim i kulturnim aspektima, onda je uloga žena u njemu još veća nepoznanica. Za razliku od inozemnih istraživanja koja svoj interes za svakodnevicu u ratu, iskustva marginaliziranih skupina i ulogu kulturne industrije u rađanju militarizma i oblikovanju međuratne kulture sjećanja temelje na ženskim autobiografskim tekstovima,domaći istraživač/ica mora krenuti od rodno represivnog režima arhivske baštine, dominantnih imagotipskih predodžbi tadašnjih tiskovina te književnih tekstova. Uz „arhivsku groznicu“ i potragu za novim starim izvorima pritom su nezaobilazne teorijske spoznaje o rodno uvjetovanim kolonijalnim i militarnim politikama te orijentalističkim i balkanističkim stereotipima koji neposredno prije, tijekom i nakon Prvog svjetskog rata zadobivaju svoj prepoznatljiv, i još uvijek djelatan, oblik.

 

 

Renata Jambrešić Kirin djelatnica je Instituta za etnologiju i folkloristiku i potpredsjednica Centra za ženske studije u Zagrebu. Članica je uredništava časopisa Ethnologia Europaea, Macedonian Folklore i Treća: časopis Centra za ženske studije. Autorica je knjige Dom i svijet: o ženskoj kulturi pamćenja (2008) i kourednica šest zbornika radova. Radove na temu ženske ratne književnosti, diskursa svjedočenja, socijalističke kulture pamćenja, rodne povijesti i etnografije rata u Hrvatskoj objavljivala u hrvatskim i međunarodnim znanstvenim časopisima.

 

Na izložbi postavljenoj po cijeloj zgradi sudjeluju studenti svih katedri, odsjeka, smjerova i godišta, a u centralnom dijelu ispred dekanata prezentiran je odabir najboljih radova po izboru nastavnika


RIJEKA  » Na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci jučer je otvorena završna izložba studenata i njihovih mentora koji po deveti put predstavljaju izbor iz svoje godišnje produkcije. Na izložbi postavljenoj po cijeloj zgradi sudjeluju studenti svih katedri, odsjeka, smjerova i godišta, a u centralnom dijelu ispred dekanata prezentiran je odbir najboljih radova po izboru nastavnika. 

   Izložbu je otvorio dekan Josip Butković koji je primijetio da su studenti u svojim istraživanju jako okrenuti recikliranim materijalima i vrlo ekološki nastrojeni, što je općeniti trend u svijetu, a posebno vrijednim pažnje ocijenio je dosege studenata i nastavnika na kolegiju grafičkog dizajna koji u suradnji sa studijem vinarstva riječkog Veleučilišta stvaraju vrhunsku opremu za vina, vrhunske etikete i dobivaju nagrade gdje god se pojave. 
  

Odgovor

– Ova je izložba u većem dijelu više nego kvalitetan i kvalificiran odgovor svim onim kritičarima koji se oko nas slažu punih devet godina, od osnutka Akademije. Produkcija koju predstavljamo definitivno govori da svake godine idemo naprijed, iako možda ne u svim segmentima. Možda ne napredujemo brzinom koja bi zadovoljila naše kritičare, ali to je brzina koja je jedina moguća, rekao je Butković naglasivši da bi bio zadovoljniji kad bi napredak bio brži, a posebice u kadrovskom i segmentu nabavke opreme. 

   – Zgrada u kojoj djelujemo izgleda predivno i stvara privid velikog bogatstva, ali to je samo privid, dodao je. Mi nemamo asistenata, a to doslovno znači kraj za jednu ovakvu ustanovu. Stoga po prvi put javno iznosim da od jeseni namjeravamo zaposliti 10 novih asistenata, deset mladih ljudi koji će svakodnevno boraviti na Akademiji, razvijajući sebe i prostor oko sebe, jer bez toga realno ne vidim nikakvog napretka ove institucije. 
  

Dijalog

Butković je najavio i nastavak opremanja radionica za staklo i keramiku, te drugih prostora Akademije, a upozorio je i na unutarnje probleme ustanove priznavši da jednim dijelom njezina rada kao dekan nije zadovaljan. 

   – Neću tolerirati iskorake koji ne vuku Akademiju naprijed. Neke korekcije će morati biti izvršene, jer mi cijelu Akademiju moramo ravnopravno razvijati u svim njenim segmentima da podignemo ukupnu kvalitetu ustanove. Tko tome ne može ili iz bilo kojeg razloga ne želi, ne zna ne i smije odgovoriti – nije mu mjesto ovdje, poručio je Butković uz zaključak da su svi, uključujući i njega, zamjenjivi, a riječka je Akademija poznata po promjeni dekana i u tome je jako dinamična. 

   U osvrtu na izložbu kazao je kako se prije svega nada da su studenti zadovoljni urađenim, a ako nisi vrata dekana su im uvijek otvorena, jer ih doživljava ravnopravnim članovima institucije na kojoj se problemi rješavaju dijalogom, pa makar i žestokim. 

   Izložba studentskih radova koja pokazuje veliko bogatstvo i raznolikost ostvarenja bit će otvorena do 24. lipnja.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Pula 5.-7.12.2013.

I ove godine je pokrenut projekt Virtual Fiumanka koji se održava već četvrtu godinu za redom, a ove godine projekt se održava od 15.travnja do 15.lipnja 2014.godine.  

 

            Radi se o virtualnom regatnom natjecanju kroz "Virtual Skipper" kompjutersku igricu, trenutno svjetski broj jedan u jedriličarskim online igrama. Cilj je simulirati regatno okruženje s naglaskom na regatna pravila, taktiku i vremenske uvjete. Smisao Virtual Skippera je igra putem interneta i uključivanje jedriličara iz cijelog svijeta, a značajan je podatak da u svakom trenutku postoji bar 200 jedriličara koji igraju. Igranje je vrlo jednostavno i prilagođeno laicima. Turnir omogućuje igranje 20 igrača, s mogućnošću pet promatrača. Napomenimo kako je Virtual Skipper besplatna igrica koja se može skinuti preko stranice www.virtualskipper.com  i instalirat na svako računalo sa Windows operativnim sustavom. (preuzeto s  http://www.fiumanka.eu/index.php?page=regattas_virtual )

 

                                                                                                                                                   Maja Štiglić

Pročitajte gdje u Rijeci i PGŽ možete predati pomoć za stradale u poplavama

Riječani i stanovnici ostalih dijelova Primorsko-goranske županije priključuju se humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za poplavomstradala područja istočne Slavonije, te Bosne i Hercegovine iSrbije.

Građani koji žele pomoći mogu flaširanu vodu, dječju hranu, pelene, higijenske potrepštine (npr. sapun, paste za zube, pelene za djecu i odrasle...) ,mlijeko, konzerve i ostale trajne namirnice, deke, papuče, odjevne predmete ,donijeti na sljedeća mjesta:

RIJEKA

- Socijalna samoposluga „Kruh sv. Elizabete“, Brajda 7 (mala tržnica), svaki dan do četvrtka,od 16 do 20 sati

- Zajednica KRIS i župa Assunta (kod Kosog tornja)  uključile su se u prikupljanje pomoći za poplavljena područja Slavonije i Bosne. Hranu, odjeća, higijenske potrepštine možete donijeti u župnu crkvu svaki dan ovaj tjedan .

- Caritas nadbiskupije Rijeka  u sjedištu na Škurinju, Osječka 84a  ,prima higijenske potrepštine, pitku vodu, trajne prehrambene proizvode i odjeću od 8 do 15 sati. Riječki Caritas za pomoć će izdvojiti dio svojih zaliha koje će zajedno s prikupljenom pomoći građana proslijediti u središnji Hrvatski Caritas.

- Klub mladih Rijeka  na adresi Erazma Barčića 9A  prikuplja pomoć stradalima od poplava od ponedjeljka do petka od 8:00 do 00:00, u subotu od 10:00 do 00:00 te u nedjelju od 18:00 do 00:00 .

- Crveni križ Rijeka prikuplja materijalnu pomoć za stanovnike koji žive na područjima pogođenim poplavama u Republici Hrvatskoj:

- u Skladištu Crvenog križa na adresi Podpinjol 3a i 5 od 8 do 20 sati
 - u uredu Crvenog križa, Trg Republike Hrvatske 2/II od 8 do 20 sati
 - u Domu Crvenog križa Rijeka, Janka Polić Kamova 32 od 0 do 24 sata

- Sveučilište u Rijeci i studentske udruge na većini sastavnica organiziraju prihvat pomoći u zgradama fakulteta:

- Ekonomski fakultet - u holu - Ivana Filipovića 4
 - Pravni fakultet - u holu - Hahlić 6
 - Učiteljski fakultet - (gornji ulaz) - Sveučilišna avenija 6
 - Medicinski fakultet - predvorje - Braće Branchetta 20
 - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Primorska 42, Ika- 

- Visoka poslovna škola PAR ,  Trg Rijecke rezolucije 4

- Portal dobrote  organizira prikupljanje pomoći u prostorijama FA Sv. Nikola Rijeka, Demetrova 16B, danas, u ponedjeljak od 19 do 22 sata, i u utorak i srijedu od 14 do 18 sati

- Merhamet – Crveni polumjesec , Vodovodna 6, svaki dan od 9 do 21 sat , a uplatiti se pomoć može i u Islamskom centru Rijeka

- Pomoć se može odnijeti i u Srpski konzulat Rijeka, E. Barčića 9  (ulaz do Kluba mladih) – info. 091 337 4201

Konzulat Republike Srbije u Rijeci, Erazma Barčića 9 (preko puta talijanske gimnazije): od ponedjeljka, 19.05., do subote, 24.05.2014, od 8.00 do 22.00 sati

- SKD “Prosvjeta” - Pododbor Rijeka, Trg Sv. Barbare 1/1, Rijeka (uprava): od ponedjeljka, 19.05., do subote, 24.05..:  od 8.30 do 20.00 sati

- SKD “Prosvjeta” - Pododbor Rijeka, Demetrova 16b  (kod gradske tržnice, prostorije folklornog ansambla “Sveti Nikola”): ponedjeljak: od 17 do 22, utorak: od 14 do 18, srijeda: od 14 do 22 Novčana sredstva prikupljaju se u crkvi Sv. Nikole, Ivana Zajca 24,  Rijeka, svakim danom od 9.00 do 13.00 sati, a za prikupljanje je zadužen jerej Marko Đurić.

KOSTRENA

- Kostrenjani pomoć mogu predati članovima Odreda izviđačaSjever-jug u prostoriji odreda, na adresi Šodići3. (500m od pumpe u smjeru Bakra, veliki parking s desne strane) . Pomoć u obliku higijenskih potrepština, konzervirane hrane, potrepština i hrane za djecu mogu predati u ponedjeljak od 19 do 20 i utorak od 17 do 18 sati . Pomoć će poslati slavonskim izviđačima, a oni dalje potrebitima.

OPATIJA

- Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Opatija, Rakovčeva 15,  svaki dan od 8-20 sati,

- Mjesni odbor Volosko, 19-22.5.2014. u vremenu od 17-20 sati (po potrebi, dežurstva će se organizirati i dalje)

- Mjesni odbor Tošina, 19-21.5.2014. u vremenu od 17-20 sati (po potrebi, dežurstva će se organizirati i dalje)

- Mjesni odbor Kosovo, 20-22.5.2014. u vremenu od 16-18 sati

GORSKI KOTAR

- Stanovnici Gorskog kotara pomoć mogu odnijeti: 

- Grad Delnice, Radnički dom – ponedjeljak i utorak od 11 do 19 sati, 

- Općine Brod Moravice, Ravna gora, Fužine, Lokve i Mrkopalj – javiti se predsjednicima Društva Crvenog križa koji će uputiti na sabirno mjesto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crveni križ Rijeka prikuplja materijalnu pomoć za stanovnike koji žive na područjima pogođenim poplavama u Republici Hrvatskoj:

Hrvatski Crveni križ poziva građane da stanovnicima poplavljenih područja u Republici Hrvatskoj pomognu darovanjem hrane i vode te novčanim uplatama, a one koji ne mogu stupiti u kontakt s obiteljima i prijateljima na poplavljenom području upućuje da se obrate Službi traženja Crvenoga križa. Hranu, i to isključivo trajne namirnice, i vodu, građani kontinentalne Hrvatske trebaju odnijeti u svoja općinska i gradska društva Crvenoga križa.

Građane Primorja, Dalmacije i otoka iz Crvenog križa mole da ne skupljaju hranu i vodu, nego, ako mogu i žele pomoći, to učine pozivom na donacijski telefon ili uplatama na brojeve računa.
Donacije se mogu uplatiti na broj računa IBAN: HR 6923400091511555516 poziv na broj 08; pozivom na donatorski telefon broj 060 90 11 čime se daruje 6,25 kuna (uključen PDV), a moguće su i on-line donacije na internetskim stranicama Hrvatskoga Crvenog križa. Prilikom uplate iz inozemstva treba koristiti SWIFT: PBZGHR2X, kaže se u obavijesti Crvenog križa.

Služba za traženje Hrvatskog Crvenog križa može se dobiti na broj telefona 01/4655-814 ili 01/4655-813

 

izvor: http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Ri-Servis/Procitajte-gdje-u-Rijeci-i-PGZ-mozete-predati-pomoc-za-stradale-u-poplavama

Projekt Femininum radionica, s posljednjim predavanjem, zatvorit će prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci. Predavanje „Možemo li razbiti stakleni strop?“ tematizirat će rodnu ravnopravnost na Sveučilištu (potkrijepljenu kvantitativnim podacima) te pitanje žena u znanosti i visokom obrazovanju.

Predavanje, nakon kojeg će uslijediti rasprava, propitivat će društvene diskriminacijske prakse i zapreke koje su razlog malom broju žena na rukovodećim pozicijama.

Analiziranjem iz rodne perspektive, društveni se razvoj temeljio na činjenici da su vladajuće misli, misli vladajućeg spola. U toj proizvodnoj binarnoj podjeli kategorija „ženskog“ ideološki je smještena na nepovoljnije pozicije.Biološka je činjenica postojanje spolne razlike, ali hoće li ta razlika utjecati na drugačije odnošenje društva spram muškaraca i žena, društvena je odluka.

Mnoge stvari su se promijenile, ali se i dalje spotičemo. Je li potrebno i moguće ponuditi jednak tretman? Nadzire li se moguće rješenje u činjenici fleksibilnosti roda čije su razlike društveno kreirane?

Kako stvoriti uvijete koji će ženama omogućiti dosezanje punog potencijala? Raspravite zajedno s nama u srijedu (11. lipnja) u 15 sati u prostoru Akvarija na Kamusu.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

 

Podsjetimo, projekt Femininum radionica dio je projekta za razvoj studentskog standarda u domeni obrazovanja i poduzetništva Sveučilišta u Rijeci.

Riječ je o edukacijskim programima namijenjenim poticanju društvene odgovornosti i feminističkog senzibiliteta čiji je cilj obrazovati i potaknuti propitivanje kroz aktualnu, interesantnu tematiku koja nudi prostor raspravi kao i novim spoznajama.

Više informacija možete dobiti na:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  te službenoj FB stranici.

Povodom desete obljetnice Odsjeka, studentice Odsjeka za kulturalne studije ograniziraju tribinu pod nazivom"Činimo li dovoljno? Okrugli stol o izazovima studenata s invaliditetom" koja će se održati 16. svibnja 2014., u prostoru ''Akvarija'' na Kampusu, s početkom u 13 sati. Ovom tribinom želi se otvoriti tema invaliditeta koja je po mišljenju organizatorica, nedovoljno zastupljena u raznim disciplinama, medijima, ali i u svakodnevnom životu.

Poziv i program u privitku.

Centar za ženske studije i ove godine objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na teme žena odnosno rodne problematike.

Natječaj je otvoren od 15. travnja do 1. listopada 2014. godine i namijenjen je svim studenticama i studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija sveučilišta u Republici Hrvatskoj, svih znanstvenih i umjetničkih područja. Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom i/ili rodnom problematikom. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa, a dodjeljuju se tri nagrade.

 

U prilogu možete pronaći tekst natječaja i plakat, a dodatne informacije možete dobiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonom: 01 4872-406.

U ponedjeljak 12. svibnja 2014. dođite na treće organizirano darivanje krvi na Kampusu.
Akcija darivanje trajat će od 9 do 13 sati na 1. katu Fakulteta, na Odsjeku za politehniku (F-140).