Događanja

Poziv na predavanje, ponedjeljak 13.3.: Writing your Thesis - Where to begin?

U ponedjeljak, 13.3. u 14:15 u učionici 104, Djuddah A.J. Leijen održat će predavanje putem Skype-a o određenim aspektima izrade završnog i diplomskog rada.
Djuddah A.J. Leijen je osnivač i voditelj Centra za akademsko pisanje i komunikaciju u Tartu u Estoniji.


Poziv se nalazi u privitku.