Događanja

Postani student kulturologije (u 5 koraka)

Odsjek za kulturalne studije u Rijeci od akademske godine 2017/18 uvodi dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (prijemni ispit). U nastavku se navode koraci za buduće studente koji uključuju: 1. Prijava na portalu https://www.postani-student.hr2. Preuzeti i ispuniti prijavnicu na portalu FFRI, 3.  Izvršiti uplatu4. Dostaviti ispunjenu prijavnicu i potvrdu o izvršenoj uplati u Studentsku službu pri Filozofskome fakultetu u Rijeci. 5. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti5.1. Motivacijsko pismo5.2. Intervju5.3. Datumi održavanja intervjua

1. Prijava na portalu https://www.postani-student.hr

2. Preuzeti i ispuniti prijavnicu

Obrazac prijavnica se može preuzeti u Studentskoj službi pri Filozofskome fakultetu u Rijeci ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr

3.  Izvršiti uplatu

Za troškove provedbe dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na studij kulturologije pristupnik uplaćuje iznos od 150 kn na žiroračun Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

U rubrici uplatnice «broj računa primatelja» upisuje se:

IBAN HR9123600001101536455
Poziv na broj odobrenja:        OIB – 15
Opis plaćanja: Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na studij kulturologije

4. Dostaviti ispunjenu prijavnicu i potvrdu o izvršenoj uplati u Studentsku službu pri Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Ako se dokumenti šalju poštom, treba ih poslati PREPORUČENO na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci

za Studentsku službu – za prijavu (Kulturologija)

Sveučilišna avenija 4

51000 Rijeka

Preporučena pošiljka mora biti poslana najkasnije dana 6. lipnja 2017. godine. U suprotnom se ista NEĆE razmatrati te pristupnik neće moći pristupiti dodatnoj provjeri.

5. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti OBAVEZNA je za sve pristupnike prijavljene na preddiplomski studij kulturologije. Dodatna provjera podrazumijeva

  1. esej u obliku motivacijskog pisma
  2. intervju

Dodatna provjera čini 20% od 100% ukupne uspješnosti na upisu.

Pristupnici koji na dodatnoj provjeri ne ostvare prag uspješnosti od 50 % NE stječu pravo upisa bez obzira na ostale rezultate vrednovanja uspjeha.

Napomena: Dodatnu provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti mogu prijaviti ISKLJUČIVO oni pristupnici koji su se elektronički (putem internetske stranice www.postani-student.hr) prijavili na studij kulturologije. Prijave za dodatnu provjeru onih pristupnika koji se elektronički ne prijave na studij kulturologije NEĆE biti razmatrane.

5.1. Motivacijsko pismo

Motivacijsko pismo se vrednuje prema sljedećim značajkama:

  • Jasnoća i argumentiranost iskaza interesa za kulturalne studije
  • Strukturiranost teksta
  • Kritički duh
  • Pismenost

Napomena: Maksimalni broj znakova u motivacijskom pismu je 4000 znakova.

Motivacijsko pismo podnosi se elektroničkim putem na adresi

Rok za podnošenje motivacijskog pisma je

5.2. Intervju

Pristupnik tijekom 15 minuta intervjua izlaže na temu jedne od ponuđenih bibliografskih jedinica, odabranih po vlastitom izboru.

Napomena: Popis bibliografskih jedinica nalazi se na adresi:

5.3. Datumi održavanja intervjua

•          ljetni ispitni rok:  . lipnja 2017. godine u 10,00 sati (Sveučilišna avenija 4)

•          jesenski ispitni rok*:  . rujna 2017. godine u 10,00 sati (Sveučilišna avenija 4)

* Jesenski ispitni rok provodi se isključivo ukoliko upisna kvota nije popunjena u ljetnom upisnom roku.

Napomena: Pristupnik je na provjeru dužan donijeti osobnu iskaznicu. Ukoliko pristupnik dodatnoj provjeri ne pristupi u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu smatrat će se da je odustao od dodatne provjere te mu se uplaćeni iznos NE vraća. Predviđeno trajanje dodatne provjere je 120 minuta.