Događanja

Poziv na predavanje: Salomon Altschuler 8.11.

Pozivamo Vas na predavanje i razgovor s danskim piscem i edukatorom Salomonom Altschulerom. Sally će gostovati na kolegiju profesora Nikole Petkovića, Etnički,

nacionalni i rasni identiteti, utorak, 08. 11. od 8:30 do 11:00. Govorit će o svojoj osobnoj potrazi za religijskim, etničkim, kulturnim... identitetom te o identitetima

fikcionalnih likova u biografskoj i autobiografskoj prozi. Primjer za njegovo izlaganje i razgovor sa studentima Altschulerov je obiteljski narativ koji ga je iz

rodne Danske odveo u Ukrajinu odakle je, bježeći od progona, došla njegova istočno i srednjeeuropska židovska obitelj.

Predavanje i razgovor bit će na engleskom jeziku, ali, ukoliko se za to ukaže potreba, prevodit ćemo.