Događanja

Okrugli stol: Feminizam i akademija: opasne veze, FFRI 402, 27.10. 15:00

Inicijativa za pokretanje Centra za ženske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci

poziva vas na okrugli stol pod naslovom

Feminizam i akademija: opasne veze

koji će se održati u utorak, 27. listopada na Filozofskom fakultetu u Rijeci, u prostoriji 402 s početkom u 15 sati.

Sudionice i sudionici okruglog stola otvorit će brojne teme koje se tiču odnosa visokog obrazovanja, ženskih studija, feminističkog znanja i aktivizma te će pokušati dati odgovor na pitanja poput: nalaze li se danas feminizam i akademija pred brojnim zajedničkim izazovima? Što u takvoj situaciji mogu jedno od drugoga naučiti? Može li feministička kritička oštrica poslužiti kao uporište za emancipaciju "drugih" u sveučilišnom sustavu? Može li suradnja sveučilišta i ženskih studija stvoriti nove pristupe znanju, istraživanju i obrazovanju?

Na okruglom stolu sudjelovat će Snježana Prijić Samaržija, Biljana Kašić, Lada Čale Feldman, Sofija Vrcelj, Sanja Milutinović Bojanić, Kristina Posilović, Ana Smokrović, Željka Ivković, Slaven Crnić i Adriana Zaharijević.

 Okrugli stol moderirat će Brigita Miloš i Jasminka Juretić.