Događanja

Natječaj KS: Stručni suradnik/ca na projektu i koordinator medijsko-dokumentarnog centra

Odsjek za kulturalne studije, FFRI raspisuje natječaj za mjesto:

Stručni suradnik/ca na projektu i koordinator medijsko-dokumentarnog centra (u sklopu programa HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE)

 

Poslodavac:  Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka

 

Mentor: doc. dr. sc. Vjeran Pavlaković

 

 

 

            Filozofski fakultet u Rijeci je znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Rijeci koja razvija znanstveni, nastavni i stručni rad u znanstvenom području društvenih, humanističkih, tehničkih i interdisciplinarnih znanosti.

 

            Pri Odsjeku za kulturalne studije, s koordinatorom Vjeranom Pavlakovićem, a u sklopu projekta FRAMING THE NATION AND COLLECTIVE IDENTITY IN CROATIA: POLITICAL RITUALS AND THE CULTURAL MEMORY OF TWENTIETH CENTURY TRAUMAS,  projekt  za koji su odobrena sredstva Hrvatske Zaklade za znanost, otvara se multimedijalni dokumetarni centar u kojem će se provoditi dokumentacije i arhiviranje materijala s ciljem stvaranja svojevrsne multimedijske biblioteke koja će omogućiti praktične nastavne zadatke na Odsjeku za kulturalne studije, terenski rad doktoranada i ostalih istraživača na projektu te profiliranje Odsjeka prema kulturnomemorijskoj teoriji i praksi. Centar će uključivati arhiviranje i katalogizaciju video, audio i pisanih dokumenata te opremu za stvaranje i uređivanje navedenog materijala. Stoga Filozofski fakultet, odnosno Odsjek za kulturalne studije ima potrebu za zaposlenikom koji bi se stručno osposobio za vođenje dokumentacije i rad u multimedijalnom centru kao potpora projektu i Odsjeku.

Opis poslova

-        upoznavanje s arhivskim i administrativnim radom

 -        koordinacija medijskog centra

 -        komunikacija između korisnika centra, Odsjeka za kulturalne studije i Fakuleta

 -        praćenje, popisivanje i organizacija - stvaranje sustava arhiviranja i katalogiziranja materijala

 -        asistiranje pri organizaciji radionica, konferencija i radnih sastanaka te gostujućih predavanja (izrada promotivnog materijala, komunikacija s medijima i Fakultetom, briga o budžetu i troškovima, izrada excell tablica s podacima)

 -        vođenje računa o posudbi i korištenju opreme (kamere, prijenosna računala, softveri...)

 -        asistiranje pri organizaciji terenskog rada, koordiniranje volontera

 -        rad na internetskoj stranici  Odsjeka za kulturalne studije - osvježavanje novosti u sekciji projekta

 -        lektura, prevođenje manjih dijelova teksta, skeniranje i prirpema, uređivanje tekstova

 -        ostali  tehnički poslovi vezani uz projekt

 

Uvjeti

Potrebna zvanja: magistar/magistra kulturologije ili srodnih područja

Razina obrazovanja: magistar/magistra

PREDVIĐENA PLAĆA:

1.600,00___ KN (netto)

RADNO VRIJEME:

-puno radno vrijeme

 

 TRAJANJE:

- Godinu dana

Rokovi:

- poslati CV i motivacijsko pismo, presliku diplome u doc ili pdf formatu na adresu vpavlakovic@ffri.h do 15.7.2014.

- razgovor s potencijalnim kandidatima odvijat će se 17.7.2014.