Kultura: časopisi, baze podataka s područja kulture i humanističkih znanosti

  http://www.unesco.org/

 • UNESCO: izvor zanimljivosti i novosti s područja kulture i humanističkih znanosti.

http://hrcak.srce.hr/

 • Hrčak Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

http://drugost.com/

 • Studentski časopis za kritičke kulturalne studije Drugost, namijenjen je, kako akademskoj zajednici, tako i široj populaciji jer na znanstveno-teorijski način obrađuje elemente svakodnevnog društveno-kulturnoga života.

http://casopis-re.net/

 • Re - časopis za umjetnost i kulturu započeo je svoj „životni vijek“ 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci kao časopis u kojemu su studenti objavljivali svoje književne uratke i radove o književnosti i jeziku. Danas Re uređuje dvanaest mladih urednika uglavnom sa završenim studijem humanističko-umjetničke provenijencije i koji u časopisu objavljuju različite sadržaje iz područja umjetnosti i kulture.

http://www.jstor.org/

 • JSTOR: arhiv akademskih radova i knjiga s područja humanističkih znanosti: koristan izvor informacija za studentske seminarske, završne i diplomske radove.

 http://www.gutenberg.org/

 • Projekt Gutenberg: opsežna online baza besplatnih knjiga u digitalnom formatu.

http://www.routledgeonline.com/

 • Online Routledge knjižnica – baza njihovih publikacija, nudi sažetke objavljenih radova s područja kulturalnih studija, sociologije i filozofije.

 http://www.tandfonline.com/

 • Taylor & Francis Online – nudi pregled njihovih publikacija i može služiti kao izvor literature vezane za područje kulture.

Britanski kulturalni studiji

  http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_Contemporary_Cultural_Studies

 • Centar za suvremene kulturalne studije (CCCS) bio je istraživački centar na Sveučilištu u Birminghamu. Ustanovljen 1964.godine od strane Richarda Hoggarta, bavio se kulturalnim studijima kao predmetom istraživanja.

http://people.ucalgary.ca/~rseiler/british.htm

 • Ova stranica nudi preglednu povijest britanskih kulturalnih studija objašnjavajući historijski moment u kojem su nastali, utjecaje koji su ih oblikovali i obrazložava njihove ciljeve i područja istraživanja.

http://www.marxists.org/subject/frankfurt-school/

 • Vrlo zanimljiv izvor informacija za one koje zanima povijest i djelatnost Frankfurtske škole, kao i pregled marksističkih teorija o ekonomiji i kulturi. Također se mogu naći korisni sadržaji o brojnim kulturološkim temama.

http://users.aber.ac.uk/dgc/Documents/marxism/

 • Pregled marksističkih teorija o medijima: ideologija, Hall, Gramsci, Althusser i marksistička analiza.

 Američki kulturalni studiji i studiji pop kulture

  http://www.imagesjournal.com/

 • Stranica za ljubitelje filma i pop-kulture: objavljuje članke o filmovima, televiziji i ostalim oblicima popularne vizualne umjetnosti.

 http://cultronix.eserver.org/

 • Cultronix: umjetnost, kulturalna teorija i kritičke studije umjetnosti.

 http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/index.html

 • Na ovoj stranici mogu se naći brojni tekstovi koji se tiču medijskih studija, marksističkih studija, studija globalizacijskih procesa te općenito kulturalnih studija. Autor je profesor Douglas Kellner sa sveučilišta Columbia.

http://www.americanpopularculture.com/

 • Americana: Institut za američke studije i kreativno pisanje. Magazin američke popularne kulture: film, televizija, glazba i mnoštvo drugih sadržaja.

http://culturalpolitics.net/

 • Web-stranica koja nudi resurse za analizu uloge kulture u oblikovanju naših političkih, ekonomskih i društvenih aspekta življenja.

 Feminizam i studiji rodno-spolnih identiteta

 http://womenshistory.about.com/

 • Portal na kojem se može čitati o uglavnom zanemarenoj strani povijesti, onoj ženskoj.

 http://www.pacificu.edu/magazine_archives/2008/fall/echoes/feminism.cfm

 • Povijest 3 vala feminizma Marthe Rampton.

 http://www.queer.hr/

 • Online portal gdje se mogu naći brojni sadržaji queer tematike.

www.voxfeminae.net

 • Web-portal festivala VoxFeminae: nudi korisne i zanimljive informacije o aktualnim zbivanjima koja se tiču žena i promicanja ženskih prava i aktivnosti.

www.gay.hr

 • Online magazin za promicanje kulture različitosti i prikaz aktualnih zbivanja na LGBT i queer sceni.

http://feminismonline.wordpress.com/

 • Feminism Online: promovira razvoj i zaštitu prava žena.

 http://bitchmagazine.org/

 • Bitch: Feminist Response to Pop Culture – magazin koji nudi feministički odgovor mainstream medijima i popularnoj kulturi.

http://www.theory.org.uk/ctr-butl.htm

 • Ova stranica daje uvod u teorije i stručne radove Judith Butler, autorice knjige «Nevolje s rodom».

http://simonedebeauvoir.free.fr/en_revue.html

 • Stranica Društva za studije Simone de Beauvoir: članci, intervjui, kreativni materijali i osvrti povezani sa Simone de Beauvoir (na engleskom i francuskom jeziku).

http://muse.jhu.edu/journals/differences/toc/dif10.3.html

 • Časopis Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies pojavio se 1989. godine, u kritičkom trenutku sudara dviju teorija- teorije razlike i politike raznolikosti. U nadolazećim godinama, časopis je osnovao kritičko mjesto za diskusiju gdje je problematika razlike obrađivana u tekstovima čije teme sežu od literature i vizualnog, pa sve do društvenog i političkog. Časopis osvjetljuje teoretske rasprave koje se bave načinima na koji koncepti i kategorije različitosti-posebice rodne-djeluju unutar kulture.