Cultural Studies

Odsjek za kulturalne studije Rijeka

Krivičić, Roberta : Komemoracija : "Jom Hašoa"

Koemoracija je čin putem kojeg se prisjećamo i odajemo počast preminulim osobama ili prošlim događajima (komemoracija sjećanja). Republika Hrvatska, bogata poviješću, obiluje raznim komemoracijama, od lokalnih do nacionalnih, što ukazuje na državu ispunjenu poštovanjem prema povijesnim retorikama i stradavanjima. Međutim, autorica eseja, Roberta Krivičić tvrdi kako se prilikom održavanja komemoracija u samoj pozadini često odvijaju političke i društvene manipulacije te strukturno izokretanje činjenica. Autorica također ističe kako komemoracije danas gube svoju funkciju i važnost time što se njih upliće politička retorika, čime komemoracije postaju parade političkih vrhova popraćene političkim parolama i obećanjima.

       Unatoč kritikama koje autorica iznosi važno je napomenuti kako je postojanje komemoracija važno baš poput njihove reformulacije i restrukturacije. One su važan dio društveno- povijesnog života današnjice.

            Svoj esej Roberta Krivičić usredotočuje na komemoraciju „Jom Hašoa“ poznatiju kao „Dan sjećanja na holokaust“ koja se obilježava diljem svijeta pa tako i u Hrvatskoj kao počast stradalim židovima u Holokaustu.

 

Krivičić, Roberta. Komemoracija: "Jom Hašoa". Esej. Rijeka. 2012.