Cultural Studies

Odsjek za kulturalne studije Rijeka

Tomičić, Anamarija : Popularna umjetnost u postmoderni

Postmodernizam, iako prisutan u znanstvenim i umjetničkim krugovima više od pola stoljeća, ne prestaje izazivati rasprave. Problematična nije samo njegova definicija, već njegova važnost, vrijednosti i ciljevi. Javlja se i pitanje kritike unutar postmodernističke kulture i umjetnosti, u kojoj se izgubila granica između visoke i popularne kulture (Jameson 1984, Huyssen 1999), zbog čega mnogi tvrde je umjetnost postala integrirana u kapital te na tako izgubila kritičku distancu (Jameson 1984). Anamarija Tomičić u svojem seminarskom radu raspravlja o važnosti postmodernističke umjetnosti dotičući samu srž postmodernizma pritom se oslanjajući na autore poput Fredrica Jamesona i Andreasa Huyssena.

Važno je istaknuti zaključak autorice koji kritički razrađuje tematiku postmodernističke kulture koja, kako autorica tvrdi, unatoč kritikama, posjeduje sposobnost otpora. 

 

Tomičić, Anamarija. Popularna umjetnost u postmoderni.Seminarski rad. Rijeka. 2012.