Cultural Studies

Odsjek za kulturalne studije Rijeka

Marta Glažar: Omišljanska kultura, običaji i industrijalizacija

Kombiniranim metodologijama, od proučavanja pisanih zapisa do rada na terenu, ovaj seminar završnog rada sistematizirano analizira kulturu grada Omišlja na otoku Krku kroz njena tri segmenta. Prvi dio progovara o arhitektonskoj i materijalnoj baštini grada kao o mjestima pamćenja koja kreiraju svojevrstan odnos između prošlosti i sadašnjosti samoga grada i njegovih stanovnika. U pregledu su analizirani svi bitniji arheološki lokaliteti te povijesne građevine. U poglavlju o narodnom folkloru, običajima i manifestacijama nadzire se specifična kultura sjećanja koja se očituje kroz razne sakralne elemente, poput rituala, blagdana i slavlja kršćanskog nauka. Opisani i analizirani običaji i manifestacije iskazuju poetske oblike, ritualne inscenacije te kolektivne participacije. Posljednje poglavlje rada posvećeno je turističkoj i industrijskoj dimenziji razvoja Omišlja te očuvanju arheoloških nalazišta koja su u neposrednoj opasnosti od blizine industrijskih postrojenja naftovoda i petrokemije, ali i građevinskih intervencija zbog poboljšanja turističke ponude.

 

Prošlost i suvremenost grada Omišlja kroz prizmu kulturne i arhitektonsko-materijalne baštine grada, turizma i industrijskih promjena

Ključne riječi: Omišalj, Krk, kulturna baština, arhitektura, običaji, manifestacije, mjesta pamćenja, narodna predaja, kultura sjećanja, tradicija očuvanja, turizam, industrijalizacija, onečišćenje, sigurnost okoliša, očuvanje arheoloških lokaliteta