Mitovi stare Grčke

Kroz povijest ljudi su razvijali religijska i druga vjerovanja smatrajući kako će ona objasniti misterij ljudskog života, prirodnog svijeta i svemira. Nastojeći objasniti  pojave  kojima nisu znali uzroke i nastojeći ponuditi odgovore na pitanja o nastanku svijeta, kao i na druga filozofska pitanja,  ljudi su u pripovjestima i pričama svojih predaka pronašli ključ odgovora. Na taj su način ljudska bića  oduvijek stvarala mitove, a oni se mijenjaju  vremenom i životnim prilikama..Iako ne postoji jedinstvena,jednoznačna definicija mita zbog njihove razlike prema morfologiji i društvenoj funkciji , autorica knjige "Kratka povijest mita" , Karen Amstrong (2005.), govori o njima kao ranom obliku psihologije u kojima nam mit omogućuje da unesemo smisao u svijet oko sebe. 

Ovaj rad predstavlja razdoblje stare Grčke kroz nekolicinu izabranih starogrčkih mitova-Prometej, Pandorina kutija te Orfej i Euridika, čime se iznosi važnost i uloga mita u starogrčkoj kulturi. Kako bi se ovi mitovi mogli razumjeti kao dio kulture stare Grčke, kao i grčka mitologija, opisan je kontekst tog vremena, geografski položaj, narodi te njihovo poimanje svijeta. 

 

Studentica: Ana Ajduković