Crnko, Tamara: Etika odnosa prema strancima

U kontekstu globalizacije, svjetskog tržišta i slobodnog protoka informacija, tehnologije, kapitala i robe, javlja se paradoks zatvorenih granica i onemogućavanja slobodnog kretanja ljudi. Ratovi, siromaštvo, neravnopravna podjela resursa i prirodne katastrofe stvorile su milijune izbjeglica, azilanata i ljudi bez državljanstva. Većina zapadnih zemalja se zatvara prema neželjenim strancima kojima ne preostaje ništa drugo do ilegalnih ruta i kampova koji pružaju minimum potreban za egzistenciju. Kakvo je rješenje za milijune izbjeglica koji su osuđeni na marginaliziranu nepripadnost? Što je s ljudskim pravima koja se paradoksalno počinju vezati uz državljanstvo? Tko ljudima bez pripadnosti treba istu zagarantirati? Kakve su obveze države prema strancu, te kakve su naše individualne obveze prema izbjeglici u potrazi za kvalitetnijom egzistencijom? Kako revidirati etiku i zakonski ojačati problematiku ljudskih prava a da se uspješno izbalansiraju interesi stranaca, te države i njezinih članova? Postoji li uopće rješenje za problem pred kojim su se našli milijuni "na ovome svijetu"?

Na neka od pitanja ovaj rad je pokušao dati odgovore. Kroz filozofsko etičku raspravu, terenski rad, te kritičku analizu filmova, otvaraju se pitanja vezana uz problematiku izbjeglištva i zatvorenih granica. Analizom postojećeg stanja poziva se na reviziju zakona i ojačavanje etike prema strancima. Rad poziva na prakticiranje otvorenosti granica te uvažavanja ljudskih prava ljudima kojima su ista gubitkom državljanstva zanijekana. Ipak, zadržana je kritička svijest o nemogućnosti aposlutne inkluzivnosti, te o potrebi balansiranja interesa obje strane.

Crnko, Tamara. Etika odnosa prema strancima. Diplomski rad. Rijeka. 2012.

Download PDF