Marin Ćuk Vurnek: Kroz Urote, Oluju i Dim... addendum "Granicama bezgranične ljubavi? Ogledu o odnosu katoličanstva spram homoseksualnosti, temeljenim analizom hrvatskog slučaja"

Sljedeći redovi nadovezuju se i proširuju opis motivacije za nedavno objavljivanje nešto starijeg vlastita ogleda o odnosu katoličanstva spram homoseksualnosti, temeljen analizom hrvatskog slučaja: precizno dolaska Pape i splitskog Gay Pridea, oba smještena u lipanj 2011. Međutim, namjeravajući pisati ovaj addendum tom ogledu - prvotna nit vodilja bila je sljedeća: usmjeriti se s jedne strane na analizu recentnih medijskih izjava umirovljenog katoličkog teologa dr. Adalberta Rebića, o kojem je bilo riječi i u samome ogledu; a s druge na govor pomoćnog zagrebačkog biskupa Valentina Pozaića. Opći naum bio je da razmotri potencijalne kontinuitete njihovih sadašnjih izjava s prethodećim diskurzom, prilično neprijateljski nastrojenim spram homoseksualnosti – kao takvom dokumentiranom i analiziranom u samome ogledu.

Sada, za reći je da iako ta ideja i dalje opstaje, najrecentniji događaj - dimna bomba bačena u zajedničko predvorje Nadbiskupijskog sjemeništa i Nadbiskupijske gimnazije u Splitu 21. siječnja 2013. - doveo je odluci s jedne strane da se dio o Pozaiću odvoji u skori potpuniji zasebni komentar. A s druge, da se uz Rebićeve izjave uvrsti i poveznica s onima fra Joze Ćirka i dona Ivana Grubišića, istim akterima prvotnog ogleda, koje je taj najrecentniji događaj ujedinio na istome mjestu: u zanimljivom razvoju događaja dovevši da u razdoblju od manje 2 tjedna sva ta 3 aktera - što je ujedno i ukupan broj aktera samoga ogleda - nanovo nađu svoje mjesto u javnom prostoru. Pri tome, vidjet ćemo, dok je s jedne strane Rebićev nastup tematski prilično u istoj liniji kao i tamošnji stav o homoseksualnosti, s druge strane sadašnje izjave Ćirka i Grubišića nisu izravno vezane uz homoseksualnost, no reklo bi se da implikacijama nalaze zanimljive poveznice s vlastitim diskurzom iz lipnja 2011. Istovremeno, ove je redove moguće i čitati kao samostalan kritički osvrt na čitavu situaciju bačene dimne bombe i njima medijski impliciranih crkvenih aktera - ravnatelja Nadbiskupskog sjemeništa i Nadbiskupijske klasične gimnazije u Splitu, dr. Mladena Parlova, i povezanih dijelova izjava već spomenutog zagrebačkog pomoćnog biskupa Valentina Pozaića.

Kao manja naznaka stvari što u ovim redovima dolaze, rad empirijskom analizom izjava aktera eksplicira i ocrtava većinski uočenu crkvenjačku tendenciju posezanja za tzv. jednostranim autoviktimizacijskim praksama, ono sklonu jednostranim predstavljanjima sebe pasivnom žrtvom izloženom neistomišljeničkim napadima, no uz istovremeno prešutno, pa i otvoreno podržavanje svega onog što zamišljenoj viziji ne biva sukladnim, čak i do mjere da joj otvoreno proturječi.

Nažalost, analiza relevantnih izjava dona Damira Stojića za ovotjednog nastupa u HRT emisiji Nedjeljom u 2 taman je za dlaku izbjegla priliku naći mjesto u tim redovima. Opet, tekst je iovako opsežnih gabarita, pa možda nađe tog mjesta u kojem sljedećem. Unatoč tome, uz one dijelova iz lipnja 2011. što spadaju u provenijenciju prvoga rada, riječ je o empirijski detaljno poduprtom osvrtu na događaje u rasponu kroz posebice prošla dva tjedna - pa kao takav i pruža kontekst za bolje razumijevanje & kritičko sagledavanje trenutnih tokova određenih segmenata zahvaćenih širom trenutnom raspravom o zdravstvenom odgoju, među ostalim i dobroga dijela navedenoga Stojićeva nastupa.