Cultural Studies

Odsjek za kulturalne studije Rijeka

Batista, Jelena: Geopolitika Hrvatske, privatizacija izvora vode te vodoopskrbnih i odvodnih kompanija

Hrvatsko gospodarstvo, politika i ekonomija svoje interese fokusiraju oko pojmova vanjskog duga, rebalansa proračuna i deficita. Ti se problemi pokušavaju riješiti brojnim privatizacijama. Autorica, Jelena Batista u svom završnom radu „Geopolitika Hrvatske“ se stoga pita bi li Republika Hrvatska trebala privatizirati izvore vode i odvodne kompanije kako bi platila vanjski dug?

Autorica u svom radu izlaže činjenice o opadanju kvalitete i kvantitete vode pogodne za piće zahvaljujući nemaru Zapada te razlaže problematiku geopolitike kako bi pojasnila današnji asimetričan omjer snaga među zemljama diljem svijeta te ukazala na negativne utjecaje privatizacije.

Batista, Jelena: Geopolitika Hrvatske, privatizacija izvora vode te vodoopskrbnih i odvodnih kompanija. Završni rad. Rijeka. 2010.