Franov, Sanja: Postmodernizam i kultura

Autorica Franov Sanja putem suvremenog neomraksističkog teoretičara Fredrica Jamesona pokušava definirati ono što su mnogi teoretičari pokušali definirati- postmodernizam. Jameson smatra da je postmodernizam kulturna dominanta obilježena kasnim (multinacionalnim) kapitalizmom u kojoj najveću moć imaju mediji i reklamna  industrija. Jameson smatra da u postmoderno doba dolazi do prevlasti reprodukcije nad produkcijom, što smatra negativnom pojavom koja je dovela do toga da se sve počelo smatrati kulturom. Pritom autorica postavlja dva važna pitanja:  „Što se danas dogodilo s popularnom kulturom? Može li ona i dalje predstavljati mjesto borbe između autentičnosti i kulturne industrije ili je i ona postala samo prazan označitelj?“ 

 

Franov, Sanja: Postmodernizam i kultura. Seminarski rad. Rijeka. 2012.