FRAMNAT: Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Political Rituals and the Cultural Memory of Twentieth Century Traumas

http://framnat.eu/

FRAMNAT je četverogodišnji projekt kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Projekt okuplja tim mladih znanstvenika s ciljem razvijanja inovativnih metodologija za istraživanje kulture sjećanja i kognitivne lingvističke analize. Istražuju se top-down i bottom-up strategije uokviravanja nacije i kolektivnih identiteta proučavanjem komemorativnih praksi nastalih na prostoru Hrvatske nakon ratova u 20. stoljeću. Projekt se provodi od lipnja 2014. do lipnja 2018. godine.

 

Projekt će analizirati top-down i bottom-up strategije uokviravanja nacije i kolektivnih identiteta proučavanjem komemorativnih praksi nastalih nakon ratova u 20. stoljeću na prostoru Hrvatske. Iako će fokus biti na govoru političke elite (specifično predsjednika/ce države i predsjednika/ce vlade), istraživat će se govor političke oporbe, ali i drugih relevantnih društvenih faktora (religijske organizacije, antifašističke organizacije, veteranske organizacije i dr.) koji podupiru ili diskreditiraju službene narative. Takvi diskursi će biti analizirani na tri razine: top-down političkih elita, medijske reprezentacije i bottom-up reakcije hrvatskog društva.

Predmet istraživanja bit će sedam komemoracija povezanih sa ratovima u 20. stoljeću: Jasenovac (travanj), Bleiburg (svibanj), Brezovica (lipanj), Jazovka (lipanj), Srb (srpanj), Knin (kolovoz) i Vukovar (studeni). Komemorativne prakse će biti proučavane korištenjem korpusne baze dobivene lingivističkom analizom.

Rezultati projekta bit će diseminirani putem redovno održavane web-stranice (koja će uključivati arhivu prikupljenog materijala), znanstvenih radova i članaka u relevantnim časopisima te predstavljanjima na radionicama i međunarodnim konferencijama. Dugotrajni cilj je razvoj Centra za istraživanje kulture sjećanja te znanstvenih metoda koje će se moći koristiti za druge regionalne i međunarodne studije slučaja.

Istraživački tim:

Vjeran Pavlaković, dr.sc.
Glavni istraživač - Pročelnik Odsjeka za kulturalne studije, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)

Davor Pauković, dr.sc.
Docent, Sveučilište u Dubrovniku (Hrvatska)

Benedikt Perak, dr.sc.
Postdoktorand, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)

Tamara Banjeglav, dr.sc.
Postdoktorandica, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)

Renato Stanković, mag.cult.
Znanstveni novak, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)

Vanjski suradnici:

Mirna Gurdon, mag.cult.
Stručna suradnica, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)