CFP - 10. simpozij kulturalnih znanosti na temu simbola, FDV

 

Ljubljansko društvo Kult.co organizira 10. simpozij kulturalnih znanosti na temu simbola koji će se održati polovicom travnja na FDV-u. Sažetke je moguće poslati do 14.03.,a  selektirani radovi bit će objavljeni u zbirci radova kulturalnih znanosti nakon simpozija. Poziv je namijenjen i profesorima i studentima. Detalji se nalaze u privitku.