Pomaknuto predavanje Marie Todorove

 

Maria Todorova m

 

Zbog kvara na avionu Maria Todorova nije došla u Rijeku, ali će zato održati skype predavanje koje je zbog vremenske razlike premješteno u 16 sati

NOVI PROGRAM