Studentski časopis za kritičke kulturalne studije Drugost, namijenjen je, kako akademskoj zajednici, tako i široj populaciji s obzirom da na znanstveno-teorijski način obrađuje elemente svakodnevnog društveno-kulturnoga života. Radom u uredništvu, pisanjem i objavom radova i interdisciplinarnom suradnjom omogućuje se praktični rad studentima/icama te njihova afirmacija kao mladih znanstveno-teorijskih autora/ica. Takvim oblikom potpore mladim znanstvenicima/ama omogućuje se podizanje kvalitete studija, ali i budućeg akademskog i šireg kulturno-kritičkoga djelovanja.

Časopis kao produkt opširnijeg djelovanja teži osvještavanju kritičkog načina razmišljanja o svim (i)relevantnim kulturalnim fenomenima i obrascima današnjice. Postoji nada da će Drugost pomoći u etabliranju kulturalnih studija kao akademske discipline koja do sada nema sustavnog tiskanog oblika reprezentacije u Hrvatskoj, no i afirmaciju riječkog Odsjeka za kulturalne studije sa svojim studentima/icama kao relevantnim kritičarima/kama i analitičarima/kama društva i kulture. Osim tiskanog izdanja časopisa, biti će dostupno i online izdanje broja u .pdf formatu.
Časopis je kao i zrak – prozračno besplatan.

Četvrto izdanje časopisa sadrži osam radova studentica i studenata različitih područja humanističkih znanosti iz Hrvatske i inozemstva. Pokušaj kreiranja šire međupovezanosti studenata, ne samo raznih područja, već i geografske lokacije, rezultirao je prvim bilingvalnim brojem fokusiranim na kulturu sjećanja. Osim radova, u ovom izdanju „Drugosti“ možete pročitati i intervju s profesoricom Katiom Pizzi, voditeljicom Centra za studije kulture sjećanja, na londonskom Sveučilištu, koja se osvrće na život u Londonu, Trstu i boravak u Rijeci.

Prva promocija časopisa održana je u zgradi fakulteta, druga u garaži Kampusa. Treća se promocija uz velikih broj okupljenih pomaknula u opuštenu atmosferu, gotovo u centar grada, a četvrta... Dođite, pa vidite.

Pozivamo vas na druženje u Lujzi (Rijeka) u četvrtak 13.6. s početkom u 20 sati te se iskreno nadamo vašem dolasku.

RadoviKriteriji odabira radova

Kriteriji odabira radova svode se na razinu znanstvenog pristupa, primjene kritičke teorije kulturalnih studija i argumentaciju u skladu s interdisciplinarnom naravi kulturalnih studija. Radove mogu poslati svi zainteresirani studenti i studentice kao i oni koji su završili svoje akademsko obrazovanje u protekle dvije godine.

Svaki rad priložen za objavljivanje prolazi kroz postupak recenziranja od strane članova uredništva. Pridržava se pravo da se rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika.

O načinu referiranja

Navode iz djela drugih autora valja označiti u tekstu, a ne u bilješkama. Ako se navode tuđe ideje, podaci, rezultati, hipoteze i slično, a da se pritom ne citira doslovce, izvor se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora i godinu izdanja; ako je u popisu literature više autora istog prezimena, dodaje se i inicijal imena. Ako su dva autora jednog djela, stavljaju se oba prezimena, npr. (M. Foucault, J. Derrida, 1968.). Ako su autora tri i više, iza imena prvog autora stavlja se kratica "et al.", a ostali se autori ne navode, npr. (Deleuze et al., 1984.). Ako je u popisu literature navedeno više radova istog autora koji su objavljeni iste godine, razlikuje ih se slovima a, b, c itd. koja dolaze iza oznake godine, npr. (Biti, 1998b.). Ako se djela drugih autora citiraju doslovce, iza oznake godine izdanja stavlja se zarez, točka te broj stranice, npr. (Keane, 1991., 84.). Navodi i citati iz dnevnog, tjednog i sličnog tiska mogu se navoditi na dva načina. U slučaju navođenja vijesti, objavljenih dokumenata ili podataka, dakle tekstova u kojima autorstvo nije naglašeno ili je nepoznato, kurzivom navodi se naziv tiskovine i nadnevak izdanja, npr. (Novi List, 23. V. 2010.). Ako se iz dnevnog, tjednog i sličnog tiska navode izrazito autorski članci i navode teze njihovih autora (komentari, kolumne i sl.), podaci o izvoru stavljaju se u popis literature te se navode kao i ostali članci, npr. (Šnajder, 2010.). Navodi i citati djela koja su preuzeta sa interneta navode se poput ostalih, ovisno je li riječ o članku iz časopisa, knjizi i dr.

Bilješke se označavaju arapskim brojevima povrh zadnjeg slova riječi na koju se odnose, a navode se ispod crte na stranici na kojoj su označene (fusnote, footnotes). Bilješke valja koristiti isključivo za dodatna pojašnjenja, digresije ili komentare. Bibliografija (popis literature) sadrži sve radove koji se navode u tekstu i to poredane abecednim redom prema prezimenima autora (odnosno imenima ako ima više autora istog prezimena). Radovi istog autora navode se kronološkim redom objavljivanja na način da posljednje objavljeno djelo dolazi prvo. Ako se navodi više radova istog autora objavljenih iste godine, valja ih razlikovati slovima (a, b, c, itd.) iza oznake godine objavljivanja.

Primjeri navođenja djela u popisu literature:

članak u časopisu: Bilgrami, Akeel: "What is a Muslim". Critical Inquiry, ur. Appiah, K. A., Gates, H. L. vol. 18. br. 4., 1992.

članak u zborniku: Foucault, Michel: "Poredak diskursa". Znanje i moć, ur. H. Burger. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1994.

knjiga:Krleža, Miroslav: Hrvatski bog Mars. Zagreb: Tipex, 1995.

djela sa interneta (primjer časopisa):Bey, Hakim: The temporary autonomous zone. New York: Autonomedia Anti-copyright, 1991. Hermetic library, preuzeto 21.12. 2009.

izdanjaDrugost je dosada izašla u tri broja, a uskoro stiže i četvrto izdanje. Na trećem broju uredništvo je dobilo pojačanje mlađe generacije kulturalnih studija (s obzirom da je tadašnja starija, prvotna generacija uredništva završavala studij).

Tako da se u zadnjem izdanju Drugosti, broj povećao na 12 urednika: Aleta Cvitan, Sanja Franov, Bernard Koludrović, Mak Krajina, Dunja Matić, Jelena Milić, Josip Potnar, Kristina Smoljanović, Renato Stanković, Ana Trcol, Tea Tuđa, Tamara Zec.

Na četvrtom broju radi mlađa generacija urednika s obzirom da je prvotna postava završila studij.

Sva dosadašnja izdanja časopisa mogu se naći u online (.pdf) izdanju na web stranici časopisa: http://drugost.com/drugostizdanja/

drugostPod okriljem udruge IKS, djeluje studentski časopis za kulturalne studije Drugost, pokrenut 2010 godine. Namijenjen je, kako akademskoj zajednici, tako i široj populaciji jer na znanstveno-teorijski način obrađuje elemente svakodnevnog društveno-kulturnoga života. Prvi broj, koji je izašao u lipnju 2010. donosi radove sa širokog tematskog područja kulturalnih studija. Jedini preduvjeti autora su status studenta/ice i kulturalnostudijski ili kulturalnokritički pristup analize. Radom u uredništvu, pisanjem i objavom radova te interdisciplinarnom suradnjom omogućuje se praktični rad studentima/icama te njihova afirmacija kao mladih znanstveno-teorijskih autora/ica. Takvim oblikom potpore mladim znanstvenicima/ama omogućuje se podizanje kvalitete studija, ali i budućeg akademskog i šireg kulturno-kritičkoga djelovanja.

Časopis kao produkt opširnijeg djelovanja teži osvještavanju kritičkog načina razmišljanja o svim (i)relevantnim kulturalnim fenomenima i obrascima današnjice. Nadamo se da će Drugost pomoći u etabliranju kulturalnih studija kao akademske discipline koja do sada nema sustavnog tiskanog oblika reprezentacije u Hrvatskoj, ali i afirmaciju riječkog Odsjeka za kulturalne studije sa svojim studentima/icama kao relevantnim kritičarima/kama i analitičarima/kama društva i kulture.

Osim tiskanog izdanja časopisa koje je dostupno u većini knjižnica u Hrvatskoj i susjedstvu, dostupno je i online izdanje u .pdf formatu na stranici: http://drugost.com/drugostizdanja/

Časopis je BESPLATAN i izlazi dvaput godišnje.

Nagrade

Godine 2012. časopis je dobio nagradu Srebrni grudnjak - drugo mjesto u kategoriji dizajna časopisa na natjecanju kreativnog dizajna Magdalena u Mariboru 2012.

Drugost

Inicijativa kulturalnih studija

Filozofski fakultet, Slavka Krautzeka bb, 51000 Rijeka

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://drugost.com/

Udruga IKS je osnovana 19.07.2007. od strane studenata + studentica preddiplomskog studija. Od samog osnutka cilj Udruge bio je promoviranje kulturalnih studija kao discipline putem projekata kojima su studenti i studentice mogli pokazati svoju kreativnost. Osnovne djelatnosti, poput organiziranja kulturnih događanja, tribina, predavanja i uređivanja časopisa, pružaju mogućnost praktičnog uobličavanja stečenog teorijskog znanja, što se ne može ostvariti putem programa studija.

Drugost no.3Nakon vijesti da je časopis Drugost ušao u finale Magdalene, odnosno četrnaestog međunarodnog festivala kreativne komunikacije, iz Maribora su stigle još bolje vijesti. Časopis za kulturalne studije koji izdaje udruga IKS osvojio je srebrnu medalju u kategoriji novinskog ili dizajna za časopis.
Za sjajno drugo mjesto, na festivalu koji se od 17. do 20. svibnja održavao u europskom gradu kulture za 2012. godinu, ponajviše su zaslužni Marino Krstačić Furić i Ana Tomić, koji su već nekoliko godina poznati pod inicijalima, točnije šifrom MKF&AT. Uspješna suradnja IKS-a i MKF&AT konačno je nakon više godina izašla na vidjelo, a specifičnost stila koji je proizašao iz ove suradnje očitava se u interaktivnim naslovnicama spomenutog časopisa. Isto tako, svaki broj časopisa ima specifičnu lokaciju održavanja promocija, od kojih je posljednja, održana u veljači prošle godine, pokazala neočekivan odaziv.

Drugost je druga, i bilo bi krivo da je prva.