Informacije o dodatnoj provjeri znanja i vještina za upis na preddiplomski studij kulturologije

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti OBAVEZNA je za sve pristupnike prijavljene na preddiplomski studij kulturologije. Dodatna provjera podrazumijeva

1)   esej u obliku motivacijskog pisma

2)   intervju

Dodatna provjera čini 20% od 100% ukupne uspješnosti na upisu.

Pristupnici koji na dodatnoj provjeri ne ostvare prag uspješnosti od 50 % NE stječu pravo upisa bez obzira na ostale rezultate vrednovanja uspjeha.

Napomena: Dodatnu provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti mogu prijaviti ISKLJUČIVO oni pristupnici koji su se elektronički (putem internetske stranice www.postani-student.hr) prijavili na studij kulturologije. Prijave za dodatnu provjeru onih pristupnika koji se elektronički ne prijave na studij kulturologije NEĆE biti razmatrane.

 

1. Motivacijsko pismo (link)

Motivacijsko pismo se vrednuje prema sljedećim značajkama:

1) Jasnoća i argumentiranost iskaza interesa za kulturalne studije

2) Strukturiranost teksta

3) Kritički duh

4) Pismenost

Napomena: Maksimalni broj znakova u motivacijskom pismu je 4000 znakova.

Motivacijsko pismo podnosi se elektroničkim putem na adresi: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF2ev-TVb-CdkXuULkQPJ_VCS5qwq-sB3jfwSb69kPanGoZg/viewform

 Rok za podnošenje motivacijskog pisma je: (bit će pravovremeno objavljeno, u skladu s hodgramom upisa)

2. Intervju

Pristupnik tijekom 15 minuta intervjua izlaže na temu jedne od ponuđenih bibliografskih jedinica, odabrane po vlastitom izboru.

Raspored ispitivanja bit će objavljen na dan provođenja dodatne provjere.

Popis bibliografskih jedinica:

Autor Naslov Opis

Duda Dean

"Nadziranje značenja: Što je kultura u kulturalnim studijima?", Reč, Časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja, 64(10). 2001

link

17. stranica

Albert Camus

Mit o Sizifu

 

Alan Barnard

Povijest i teorija antropologije, Jesenski i Turk, 2011

Prvo poglavlje, Antropološke vizije

Fiske John

Popularna kultura, 2001.  Clio, Beograd. Prvo poglavlje, Str.8-80.

Akeel Bilgrami

Bilješke ka definiciji identiteta, preveo Nikola Petković

Tekst – 18. stranica

link

Hall Stuart

Kulturalni studiji i njihovo teorijsko nasljeđe.  U : Duda Dean, ''Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija“, 2006.'

12 stranica

link

Litza Jansz, Paul Cobley

Semiotika za početnike. Jesenski i Turk, 2006. link

Adorno i Horkheimer

Kulturna industrija iz Dijalektika prosvjetiteljstva

stranice 126 – 172

link

Adriana Zaharijević

Kratka istorija sporova: šta je feminizam?

link

 

3. Datumi održavanja intervjua

ljetni ispitni rok: (bit će dostupno po objavljivanju rasporeda)

jesenski ispitni rok*:  (bit će dostupno po objavljivanju rasporeda)

 * Jesenski ispitni rok provodi se isključivo ukoliko upisna kvota nije popunjena u ljetnom upisnom roku.

Napomena: Pristupnik je na intervju dužan donijeti osobnu iskaznicu. Ukoliko pristupnik intervjuu ne pristupi u navedeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu, smatrat će se da je odustao od dodatne provjere te mu se uplaćeni iznos NE vraća.